Reklama

HUTMEN (HTM): HUTMEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów778 929670 547184 445159 852
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 2779 8743 6172 354
Zysk (strata) brutto14 0578 8553 3292 111
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej13 7728 5233 2612 032
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej1 129520267124
Zysk (strata) netto14 9019 0433 5282 156
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej12 5988 0412 9831 917
Całkowity dochód 13 7297 9563 2511 897
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej11 5496 8112 7351 624
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 7407 0214 4371 674
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 710-7 675-879-1 830
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 073-4 677-3 332-1 115
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej228635415
Przepływy pieniężne netto, razem957-5 331227-1 271
Aktywa razem 509 304512 511120 794124 583
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania229 667245 61254 47159 704
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 18 74019 6254 4454 771
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 210 927225 98750 02754 934
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej250 791240 16759 48158 381
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 00575 849
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,580,350,140,08
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,580,350,140,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,809,382,322,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,809,382,322,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów351 756314 74883 29375 033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1982 340994558
Zysk (strata) brutto6 0895 2561 4421 253
Zysk (strata) netto5 8674 9871 3891 189
Całkowity dochód 4 2653 7621 010897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 153-9 827510-2 343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 684-1 534-399-366
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej828 423192 008
Przepływy pieniężne netto, razem551-2 938130-700
Aktywa razem 331 252321 43278 56578 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 36183 05920 95720 190
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 8508 8802 0992 159
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 79 51174 17918 85818 032
Kapitał własny242 891238 37357 60857 945
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 00575 849
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,230,190,050,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,230,190,050,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,499,312,252,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,499,312,252,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »