Reklama

HUTMEN (HTM): HUTMEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów755 951778 929180 837184 445
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 41615 2775 6023 617
Zysk (strata) brutto21 78814 0575 2123 329
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej21 54313 7725 1533 261
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej-8611 129-206267
Zysk (strata) netto20 68214 9014 9473 528
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15 76212 5983 7712 983
Całkowity dochód 22 68313 7295 4263 251
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej17 67411 5494 2282 735
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 42018 740-3404 437
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 355-3 710-6 305-879
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej23 559-14 0735 636-3 332
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej-1 728228-41354
Przepływy pieniężne netto, razem-4 216957-1 009227
Aktywa razem 497 365509 304119 115120 794
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania227 478229 66754 47954 471
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 18 54318 7404 4414 445
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 208 935210 92750 03850 027
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej234 821250 79156 23859 481
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 72874 005
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,810,580,190,14
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,810,580,190,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,179,802,202,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,179,802,202,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów370 396351 75688 60583 293
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 9554 1981 185994
Zysk (strata) brutto3 9506 0899451 442
Zysk (strata) netto3 7925 8679071 389
Całkowity dochód 5 4834 2651 3121 010
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 0812 153-1 455510
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 502-1 684-838-399
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 313821 74919
Przepływy pieniężne netto, razem-2 270551-543130
Aktywa razem 288 260331 25269 03678 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania70 59088 36116 90620 957
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 8088 8502 1092 099
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 61 78279 51114 79618 858
Kapitał własny217 670242 89152 13057 608
Kapitał zakładowy 312 027312 02774 72874 005
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,230,040,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,230,040,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,509,492,042,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,509,492,042,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »