Reklama

HUTMEN (HTM): HUTMEN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów983 382866 634233 527207 647
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 7989 7584 4642 338
Zysk (strata) brutto17 7897 9854 2241 913
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej17 8937 8244 2491 875
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej1 067-96253-23
Zysk (strata) netto18 9607 7284 5021 852
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej15 7806 6513 7471 594
Całkowity dochód 17 8206 9654 2321 669
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej14 8576 1493 5281 473
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43 1003 05910 235733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 912-9 454-2 829-2 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 9341 359-6 634326
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej524-1 587124-380
Przepływy pieniężne netto, razem3 254-5 036773-1 207
Aktywa razem 460 290477 949110 988116 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania176 562212 04142 57451 867
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17 39920 1204 1954 921
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 159 163191 92138 37846 945
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej254 099239 24261 27058 520
Kapitał zakładowy 312 027312 02775 23876 324
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,740,300,180,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,740,300,180,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,939,352,392,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,939,352,392,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów450 804404 818107 05496 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3497571 033181
Zysk (strata) brutto7 0254 1111 668985
Zysk (strata) netto6 9804 0161 658962
Całkowity dochód 5 0814 0151 207962
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 522-10 1336 536-2 428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 125-1 972-1 929-472
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 8889 604-4 4852 301
Przepływy pieniężne netto, razem509-2 501121-599
Aktywa razem 289 329299 91869 76573 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 62261 29211 00114 992
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 7588 8262 1122 159
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 36 86452 4668 88912 834
Kapitał własny243 707238 62658 76458 369
Kapitał zakładowy 312 027312 02775 23876 324
Liczba akcji (w szt.)25 59625 59625 59625 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,270,160,060,04
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,270,160,060,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,529,322,302,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,529,322,302,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »