Reklama

KERDOS (KRS): HYGIENIKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 33537 34827 5478 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 6288012 280191
Zysk (strata) brutto7 984641 89115
Zysk (strata) netto 7 287641 72615
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 5 774641 36715
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 763)(6 993)(891)(1 667)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 491)(512)(2 721)(122)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 6227 3672 9891 756
Przepływy pieniężne netto, razem(2 632)(138)(623)(33)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,000,040,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,000,040,00
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,000,030,00
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,000,030,00
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2013 i 31.12.201230-09-201331-12-201230-09-201331-12-2012
Aktywa razem 140 82173 08033 39917 876
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 02729 93716 1347 323
Zobowiązania długoterminowe 16 04114 1503 8053 461
Zobowiązania krótkoterminowe 51 98615 78712 3303 862
Kapitał własny 72 79443 14317 26510 553
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego55 80643 14313 23610 553
Kapitał akcyjny43 28239 35210 2659 626
Liczba akcji43 281 62439 351 624
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,681,100,400,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,681,100,400,27
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,291,100,310,27
Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,291,100,310,27
Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży prodyktów, towarów i materiałów 51 46137 34812 1868 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 270801538191
Zysk (strata) brutto9426422315
Zysk (strata) netto 9426422315
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 431(6 993)102(1 667)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 964)(512)(2 359)(122)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 3827 3671 2741 756
Przepływy pieniężne netto, razem (4 151)(138)(983)(33)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,000,010,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,000,010,00
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2013 i 31.12.201230-09-201331-12-201230-09-201331-12-2012
Aktywa razem 79 58667 76418 87616 576
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 61026 6197 2606 511
Zobowiązania długoterminowe 13 75612 3873 2633 030
Zobowiązania krótkoterminowe16 85414 2323 9973 481
Kapitał własny 48 97641 14511 61610 064
Kapitał akcyjny43 28239 35210 2659 626
Liczba akcji43 281 62439 351 624
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,131,050,270,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,131,050,270,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenta na jedną akcję (w zł/EUR)----
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »