Reklama

SANWIL (SNW): I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I.

Zarząd "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.06.2011 r.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 07.06.2011 r. następujące zmiany statutu Spółki:

Art. 7 otrzymuje brzmienie:

"§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest (w nawiasach oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

Reklama

1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13)

2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17)

3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)

4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)

5. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)

6. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)

7. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)

8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)

9. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)

10. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)

11. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)

12. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66).

13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)

14. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)

15. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)

16. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)

18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)

19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77)

20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)

2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną spółce udzielone."

Art. 17 otrzymuje brzmienie:

"§17.1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2.Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji."

Art. 18 otrzymuje brzmienie:

"§18.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."

Art. 25 otrzymuje brzmienie:

"§25.1 .Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

III.

Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZA uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 07.06.2011 r. liczyć będzie 5 członków oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku Nr 2 niniejszego raportu.

IV.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r.:

- Spółka IPNIHOME Limited reprezentowała 13.056.243 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki:

Plik;Opis

zał.1_RB_6_2011_uchwaly_zwza_20110607.pdf;Zał. Nr 1 - Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r.

zal.2_RB_6_2011_Dane powołanych członków Rady Nadzorczej.pdf;Zał. Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 07.06.2011 r.


Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »