Reklama

SANWIL (SNW): I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A. z działalności Spółki w 2011 roku,

9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING" w 2011 roku,

10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "SANWIL HOLDING" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogloszenie_ZWZ_20120627.pdf;Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 27.06.2012 r.

Projekty_uchwal_ZWZ_20120627.pdf;Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.06.2012 r.


Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | zgromadzenie | treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »