Reklama

IDMPL (IDM): IDM SA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody z działalności podstawowej133 359 31 86
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-364 -990 -85 -237
Zysk (strata) brutto-1 231 -4 700 -286 -1 125
Zysk (strata) netto-1 231 -4 700 -286 -1 125
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-1 231 -4 700 -286 -1 125
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-187 -1 498 -44 -359
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem-187 -1 502 -44 -359
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej-1 231 -4 700 -286 -1 125
Średnia ważona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)-0,37 -1,42 -0,09 -0,34
Rozwodniona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-0,37 -1,42 -0,09 -0,34
w tys. złw tys. złw tys. EUROw tys. EURO
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem8 0608 1981 8741 907
Zobowiązania krótkoterminowe68 24167 14315 86515 615
Rezerwy na zobowiązania8 2638 2681 9211 923
Kapitał własny-68 671-67 440-15 965-15 684
Kapitał zakładowy1651653838
Liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-20,77-20,40-4,83-4,74
Rozwodniona liczba akcji w szt.**3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-20,77-20,40-4,83-4,74
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »