Reklama

IDMPL (IDM): IDM SA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2018-09-30
Przychody z działalności podstawowej666 1 078 157 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 584 -3 656 372 -859
Zysk (strata) brutto-4 032 -7 960 -948 -1 870
Zysk (strata) netto-4 032 -8 012 -948 -1 882
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-4 032 -6 808 -948 -1 599
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -1 204 -283
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 690 411 -397 97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-98 -1 256 -23 -295
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -283 -66
Przepływy pieniężne netto razem-1 788 -1 128 -420 -265
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej-4 032 -6 808 -948 -1 599
Średnia ważona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)-1,22 -2,06 -0,29 -0,48
Rozwodniona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-1,22 -2,06 -0,29 -0,48
30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem11 47026 9312 6856 457
Zobowiązania krótkoterminowe68 77470 00916 10116 785
Rezerwy na zobowiązania8 2728 1861 9371 963
Kapitał własny-65 804-60 890-15 406-14 599
Kapitał zakładowy1651653940
Liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-19,90-18,42-4,66-4,42
Rozwodniona liczba akcji w szt.**3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-19,90-18,42-4,66-4,42
wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego01.01.-30.09.201801.01.-30.09.201701.01.-30.09.201801.01.-30.09.2017
Przychody z działalności podstawowej404 907 95 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 157 -825 272 -194
Zysk (strata) brutto41 -6 147 10 -1 444
Zysk (strata) netto41 -6 148 10 -1 444
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 244 -925 -292 -217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 61 -1 14
Przepływy pieniężne netto razem-1 248 -864 -293 -203
Zysk (strata) netto41 -6 148 10 -1 444
Średnia ważona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)0,01-1,86 -0,44
Rozwodniona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą0,01-1,86 -0,44
30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem8 462 9 292 1 981 2 228
Zobowiązania krótkoterminowe71 394 72 189 16 714 17 308
Rezerwy na zobowiązania8 101 8 178 1 897 1 961
Kapitał własny-71 158 -71 200 -16 659 -17 071
Kapitał zakładowy165 165 39 40
Liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-21,52-21,53-5,04-5,16
Rozwodniona liczba akcji w szt.**3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-21,52-21,53-5,04-5,16
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »