Reklama

IMPEXMET (IPX): IMPEXMETAL SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 725 755871 412166 614210 034
Zysk (strata) na działalności operacyjnej34 06626 9317 8216 491
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem29 61521 9936 7995 301
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej25 92517 5495 9524 230
Zysk (strata) netto22 74119 7725 2214 766
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej25 43818 2925 8404 409
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(909)(6 672)(209)(1 608)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23 167)(31 310)(5 319)(7 547)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej28 26739 1156 4899 428
Przepływy pieniężne netto, razem4 1911 133962273
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 31.03.2016 r. i na dzień 31.03.2015 r.192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,090,030,02
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,130,090,030,02
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa2 376 7582 272 681556 826533 305
Zobowiązania długoterminowe126 986131 15529 75030 777
Zobowiązania krótkoterminowe722 292648 513169 218152 180
Kapitał własny 1 503 2901 466 290352 191344 078
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 225 5021 185 635287 110278 220
Kapitał zakładowy (akcyjny)94 66194 66122 17722 213
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 7 210 000 szt. na dzień 31.03.2016 r. i na dzień 31.12.2015 r. 192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)6,366,151,491,44
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
1.01. - 31.03.20161.01. - 31.03.20151.01. - 31.03.20161.01. - 31.03.2015
Przychody ze sprzedaży 260 761291 98259 86470 376
Zysk (strata) na działalności operacyjnej18 3497 4124 2121 786
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem17 0584 2523 9161 025
Zysk (strata) netto13 7973 0923 167745
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 65020 7663 3635 005
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 819)(9 944)(5 698)(2 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 680(10 619)1 993(2 559)
Przepływy pieniężne netto, razem(1 489)203(342)49
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,070,020,020,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,070,020,020,00
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
XIII. Aktywa1 413 9261 358 633331 254318 816
XIV. Zobowiązania długoterminowe121 093108 97128 37025 571
Zobowiązania krótkoterminowe332 189314 17877 82573 725
Kapitał własny 960 644935 484225 060219 520
Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 66194 66122 17722 213
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych192 790 000192 790 000192 790 000192 790 000
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,984,851,171,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »