IMPEXMET (IPX): IMPEXMETAL SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 880 507850 763210 728198 355
Zysk (strata) na działalności operacyjnej49 90240 13711 9439 358
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem47 16638 07011 2888 876
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej36 14628 6298 6516 675
Zysk (strata) netto37 45129 8358 9636 956
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej36 56928 7958 7526 714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 463(25 533)4 658(5 953)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(80 971)(20 322)(19 378)(4 738)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 25841 5536 5249 688
Przepływy pieniężne netto, razem(34 250)(4 302)(8 197)(1 003)
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 60 000 szt. na dzień 31.03.2018 r. i 9 999 000 na dzień 31.03.2017 r.189 940 000190 001 000189 940 000190 001 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,150,050,04
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000191 036 614189 940 000191 036 614
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,190,150,050,04
2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31
Aktywa2 915 8172 802 770692 840671 982
Zobowiązania długoterminowe273 857278 22165 07266 705
Zobowiązania krótkoterminowe805 322724 313191 356173 659
Kapitał własny 1 818 3441 780 213432 065426 817
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 532 9091 494 274364 241358 262
Kapitał zakładowy (akcyjny)89 92894 66121 36822 696
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 60 000 szt. na dzień 31.03.2018 r. i 10 060 000 szt. na dzień 31.12.2017 r189 940 000190 001 000189 940 000189 940 000
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)8,077,861,921,89
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
1.01. - 31.03.20181.01. - 31.03.20171.01. - 31.03.20181.01. - 31.03.2017
Przychody ze sprzedaży 309 868286 65774 15966 834
Zysk (strata) na działalności operacyjnej31 29522 2707 4905 192
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem23 93625 6315 7295 976
Zysk (strata) netto19 54420 4534 6774 769
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1645 7059971 330
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(22 535)(19 903)(5 393)(4 640)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 95217 2336 2114 018
Przepływy pieniężne netto, razem7 5813 0351 814708
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000190 001 000189 940 000190 001 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,100,110,020,03
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000191 036 614189 940 000191 036 614
Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,100,110,020,02
2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31
Aktywa1 663 7151 588 211395 323380 784
Zobowiązania długoterminowe207 274207 74649 25149 808
Zobowiązania krótkoterminowe280 660228 09766 68954 688
Kapitał własny 1 175 7811 152 368279 382276 288
Kapitał zakładowy (akcyjny) 89 92894 66121 36822 696
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000189 940 000189 940 000189 940 000
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,196,071,471,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »