Reklama

IMPEXMET (IPX): IMPEXMETAL SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 2 545 0492 208 215597 907505 451
Zysk (strata) na działalności operacyjnej156 350151 19336 73134 607
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem151 501139 61835 59231 958
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej115 626110 08027 16425 197
Zysk (strata) netto124 944114 93729 35326 309
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej117 091111 24127 50825 463
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej97 63446 64222 93710 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(95 098)(103 998)(22 341)(23 805)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 59782 4962 25518 883
Przepływy pieniężne netto, razem12 13325 1402 8505 754
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 10 060 000 szt. na dzień 30.09.2017 r. i 7 424 000 na dzień 30.09.2016 r.189 940 000192 576 000189 940 000192 576 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,620,580,140,13
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych190 312 246192 734 552190 312 246192 734 552
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,620,580,140,13
30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa2 885 4372 657 551669 615600 712
Zobowiązania długoterminowe280 587201 43465 11545 532
Zobowiązania krótkoterminowe748 650733 382173 737165 774
Kapitał własny 1 834 9201 700 570425 824384 396
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 533 1461 408 463355 793318 369
Kapitał zakładowy (akcyjny)94 66194 66121 96821 397
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 10 060 000 szt. na dzień 30.09.2017 r. i 7 737 800 szt. na dzień 31.12.2016 r.189 940 000192 262 200189 940 000192 262 200
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)8,077,331,871,66
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
1.01. - 30.09.20171.01. - 30.09.20161.01. - 30.09.20171.01. - 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży 864 263766 051203 041175 346
Zysk (strata) na działalności operacyjnej89 41477 84621 00617 819
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem91 17576 16421 42017 434
Zysk (strata) netto77 81764 45118 28114 753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 50878 16412 80617 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 156)(149 259)(3 796)(34 165)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(41 621)69 466(9 778)15 900
Przepływy pieniężne netto, razem(3 269)(1 629)(768)(373)
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000192 576 000189 940 000192 576 000
Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,410,330,100,08
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych190 312 246192 734 552190 312 246192 734 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,410,330,100,08
30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa1 669 0391 582 905387 329357 800
Zobowiązania długoterminowe216 976170 25550 35338 484
Zobowiązania krótkoterminowe297 625349 56169 06979 015
Kapitał własny 1 154 4381 063 089267 907240 300
Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 66194 66121 96821 397
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000192 262 200189 940 000192 262 200
Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,085,531,411,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »