Reklama

INDYGO (IDG): IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów04760112
Koszt własny sprzedaży000
Zysk (strata) na działalności operacyjnej288-1 35068-319
Zysk (strata) brutto289-1 09269-258
Zysk (strata) netto jednostki dominującej 142-1 62734-385
Liczba udziałów/akcji w sztukach na ostatni dzień okresu16 529 1886 379 99916 529 1886 379 999
Średnia ważona liczba udziałów/akcji w sztukach w okresie16 529 1886 379 99916 529 1886 379 999
Aktywa trwałe55 81378 14813 26218 519
Aktywa obrotowe1 3613 943323934
Kapitał własny33 7034 6198 0081 094
Zobowiązania długoterminowe23 2942 4215 535573
Zobowiązania krótkoterminowe4 39034 9761 0438 288
Wartość księgowa na akcję2,040,720,480,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej150-91136-216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej14480106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-133-65-32-15
Dane dotyczące Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej193-5846-14
Zysk (strata) brutto191-6545-15
Zysk (strata) netto194-6546-15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1320310
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1330-320
Przepływy pieniężne netto, razem-1000
Aktywa, razem14 23729 6343 3837 039
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 6435 4023901 283
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 1754 8662791 156
Kapitał własny12 59524 3232 9935 777
Kapitał zakładowy8 2653 1901 964758
Liczba akcji (w szt.)16 529 1886 379 99916 529 1886 379 999
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,010,010,0020,002
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,010,0020,002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,763,810,1810,906
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,763,810,1810,906
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »