RESBUD (RES): Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

[English version below]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie spółki Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia, zwołane w dniu 9 maja 2019 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 21/2019 z dnia 9 maja 2019 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2019 roku zostały powzięte następujące uchwały: w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu oraz przyjęciu rezygnacji członków Rady Nadzorczej. Projekty tych uchwał posiadały numery 1, 3 i 4. Treść uchwała jest tożsama z treścią zawartą w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z jedną różnicą. W uchwale dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego wydłużono termin rozpoczęcia emisji wskazany w punkcie 4.1.7 z 21 do 51 dni. Pozostała treść uchwały nie różni się od treści przekazanego projektu.

Reklama

Po przegłosowaniu wyżej wskazanych uchwał, obecni akcjonariusze postanowili zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 czerwca 2019 roku. Uchwała dotycząca przerwy została powzięta na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RESBUD SE. Zgodnie z uchwałą dotyczącą przerwy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie swoje obrady w dniu 14 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00 w Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Po przerwie powzięte zostaną uchwały w przedmiocie wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Za powyższymi uchwałami oddano: 4.290.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ.

Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2019 roku obecny był jeden akcjonariusz AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

[English version]

legal basis – other regulations

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 31 May 2019 the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019 was held in Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia. Information on the convening of the extraordinary general Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 21/2019 of 9 May 2019.Acknowledgment of the resignation of members of the Supervisory Board

During the EGM held on 31 May 2019 only the resolution: on the increase in the share capital of the Company, regarding amendment of the Articles of the Association and regarding acknowledgment of the resignation of members of the Supervisory Board were taken. The projects of those resolutions had numbers 1, 3 and 4. The content of the resolutions is the same as that contained in the notice of convening the Extraordinary General Meeting, with one difference. In the resolution on the increase in the share capital, the share subscription period indicated in point 4.1.7 was extended from 21 to 51 days. The remaining part of the resolution is no different from the content of the project submitted.

After voting the above-mentioned resolutions present shareholders decided to order a break in the in the Extraordinary General Meeting until 14 June 2019. The resolution concerning the brake was taken taken under § 29 (3) of the Rules of General Meeting of RESBUD SE. According to the resolution concerning the brake, the Extraordinary General Meeting will resume its deliberations on 14 June 2019, at 10:00 at the Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia. After the brake, resolutions on the election of the new members of the Supervisory Board will be taken.

The above resolutions were taken:

In favour: 4.290.000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

At the Extraordinary General Meeting on 31 May 2019, a single shareholder was present - AP ENERGOBAU OÜ, based in Tallinn, holding a 4.290.000 of shares, representing 33% of the vote at the general meeting of the issuer.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Bartosz StradomskiPrezes Zarządu / President of the Management Board

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »