FON (FON): Informacja dla akcjonariuszy - Emisja obligacji zamiennych na akcje - raport 58

Raport bieżący nr 58/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu wczorajszym wyemitował 71 300 obligacji zamiennych na akcje serii A. Obligacje mają postać dokumentu .

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 września 2010 roku, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 września 2010 roku oraz na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2010 roku. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 100 zł i jest równa ich wartości nominalnej. Łączna wartość emisyjna wszystkich obligacji serii A wynosi 7.130.000 i jest równa ich łącznej wartości nominalnej. Cel emisji obligacji nie został określony.

Reklama

Obligacje są zamienne na akcje w ten sposób, że każda Obligacja może być zamieniona na 1000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10zł każda akcja po cenie emisyjnej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2010 roku wynoszącej 0,10zł (dziesięć groszy). Wszystkie obligacje emitowane w ramach serii A mogą zostać zamienione na 71.300.000 (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 7.130.000(siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) złotych. W przypadku gdyby wszystkie obligacje serii A zostały wymienione na akcje serii I spowodowałoby to podwyższenie kapitału zakładowego FON Spółka Akcyjna o kwotę 7.130.000(siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 10.731.080, 70 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt złoty 70/100) i dzieliłby się na 107.310.807 (sto siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset siedem).

Emisja obligacji została rozpoczęta w dniu 16 września 2010 roku skierowaniem propozycji nabycia do jednego podmiotu, na podstawie art 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(oferta prywatna). W tym samym dniu podmiot przyjął propozycję nabycia w/w obligacji. Obligacje zostały opłacone w dniu 16 września poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności, które przysługiwały podmiotowi obejmującemu obligacje w stosunku do Emitenta, jak i Emitentowi w stosunku do podmiotu obejmującego obligacje z tytułu objęcia obligacji serii A.

Obligacje zostały wyemitowane na okres 12 miesięcy. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 16 września 2011 roku. Obligacje zostały oprocentowane w wysokości 6% w stosunku rocznym. Odsetki są płatne w dniu wykupu obligacji albo w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariuszowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dzień wcześniejszego wykupu przypada w terminie 4-ech dni roboczych od dnia zawiadomienia emitenta przez obligatariusza. Odsetki nie podlegają konwersji na akcje serii I i zostaną wypłacone w formie gotówkowej. W przypadku zażądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji ma prawo on wybrać formę spełnienia świadczenia- albo przelewu środków pieniężnych w wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji na rachunek wskazany przez obligatariusza albo otrzymania akcji serii I na zasadach o których mowa powyżej. Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji od dnia emisji obligacji(16 września 2010 roku) do dnia 9 września 2011 roku. W przypadku gdyby spełnienie świadczenia polegającego na zamianie obligacji serii A na akcje serii I było niemożliwe Emitent wypłaci obligatariuszowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi nieobjętych akcji serii I przysługujących obligatariuszowi z posiadanych przez niego obligacji i ich ceny emisyjnej.

W przypadku skorzystania obligatoriusza z zamiany obligacji serii A na akcje serii I , akcje objęte będą zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku. Emisja obligacji przyczyni się do znaczącego rozwoju Emitenta .Wartość aktywów posiadanych przez Spółkę wynosi 31.652.035,00 zł.
Sylwia Szwed - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obligacje | emisja | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »