Reklama

IFSA (IFR): Informacja dla akcjonariuszy kwalifikacja Emitenta do indeksu mWIG40 oraz odpowiedzi na pytania w ramach Akcji Inwestor - raport 3

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku, stosując rekomendację stosowania Dobrych Praktyk przez spółki notowane na GPW, oraz w związku z napływającymi do Spółki pytaniami w tym również za pośrednictwem portalu internetowego Puls Biznesu w ramach programu "Akcja Inwestor” wspieranej przez Akcjonariat Obywatelski, który jest inicjatywą Ministerstwa Skarbu Państwa, postanowił niniejszym raportem bieżącym przekazać stanowisko Spółki w zakresie zagadnień poruszanych przez akcjonariuszy oraz innych uczestników rynku w korespondencji kierowanej do Spółki. Niniejszym Emitent nadmienia, że z dniem dzisiejszym spółka postanowiła przystąpić do "Akcji Inwestor” i systematycznie odpisywać na pytania akcjonariuszy.

Reklama

Emitent wyjaśnia, że ze względu na istotność poruszanych w pytaniach do Spółki kwestii oraz poszanowanie przez Emitenta zasady równego dostępu przez wszystkich uczestników rynku do informacji o Spółce postanowił przekazać również niniejsze informacje za pośrednictwem systemu ESPI.

W ramach Akcji Inwestor skierowano do Emitenta poniże pytania.

Pytanie z dnia 08.10.2011r. : " Czy III kw. przyniósł spółce poprawę wyników ? ’’

Emitent wskazuje, że obecnie pytanie to jest już nie aktualne, natomiast wyniki osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2011r. zostały przez opublikowane raportem okresowym – raportem kwartalnym w dniu 09.11.2011r.

Pytanie z dnia 21.07.2014r. : "Obserwuję spółkę od dłuższego czasu? Czy skup akcji odbędzie się w tym, czy w następnym tygodniu? ’’

Emitent informuje, że w dniu 24.07.2014r. dokonał poza obrotem zorganizowanym nabycia 6.400.000 akcji własnych, która to ilość stanowiła na dzień 24.07.2014r. 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. O nabyciu akcji własnych Emitent informował raportem bieżącym nr 77/2014 z dnia 25.07.2014r. Nabycie akcji zostało dokonane w celu ich umorzenia. Emitent informuje, że w dniu 30.07.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego. Treść uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 82/2014 z dnia 31.07.2014r.

Zarząd Emitenta wyjaśnia również, że procedura umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki aktualnie jest w toku i będzie ona realizowana zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia.

Pytanie z dnia 30.11.2014r.: " Co spółka zamierza zrobić w związku z haniebną decyzją zarządu GPW odmawiającą spółce uczestnictwa w MWIG40, mimo spełnienia kryteriów? ’’

Emitent jak informował raportem bieżącym nr 146/2014 z dnia 28.11.2014r. całkowicie nie zgadza się z decyzją Zarządu GPW S.A. w Warszawie o wykluczeniu Spółki z indeksów giełdowych i uważa, że jest ona nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca zarówno dla Emitenta jaki i innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych. Emitent informuje, że podejmuje wszelkie dostępne Spółce środki mające na celu zmianę stanowiska GPW S.A. w szczególności Emitent informuje, że organy Spółki zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowane w tą sprawę i przekazały swoje stanowiska na piśmie do Zarządu GPW S.A. przekazując szeroką argumentację, która ma na celu skłonienie GPW S.A. do zmiany obecnego stanowiska.

Tak jak już Spółka wcześniej zapewniała podejmuje i będzie podejmować działania nakierowane na możliwie jak najszybsze wyjaśnienie sprawy i jeżeli okazałoby się to wykonalne - przekonanie Zarządu GPW S.A. do zmiany dotychczasowego stanowiska oraz doprowadzenie do ujęcia Emitenta w indeksie mWIG40 w najkrótszym możliwym terminie.

Spółka nadmienia, iż zwróciła się za do Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych w Warszawie ul. Piękna 24/26 z prośbą o interwencję w wyżej wymienionej sprawie.

Pytanie z dnia 16.12.2014r.: " Z moich obserwacji wynika, że animatorzy zatrudnieni przez spółkę grają na krótko i zaniżają kurs akcji. Ich zagrywki z lawiną zleceń fałszują obraz spółki i czynią ją wysoko spekulacyjną. Czy nie należy rozważyć rozwiązania umowy z animatorami?’’

Emitent otrzymywał liczne sygnały, że animatorzy Spółki działali nie efektywnie i powodowali zniekształcenie obrazu Spółki na rynku. Emitent podjął decyzje o rozwiązaniu wiążących go Umów o czym informował raportami bieżącymi nr 158/2014 z dnia 23.12.2014r. Umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oraz 157/2014 z dnia 22.12.2014r. Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 31.01.2015 r.

Pytanie z dnia 08.01.2015r.: ” W związku z bezprawna decyzją GPW o wykluczeniu akcji spółki z indeksu MWIG40 oraz WIG250, czy nie zasadnym jest zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd GPW oraz ewentualnie przez przedstawiciela KNF p. Roberta Wachałę? W tym przypadku dostrzegając określone różnice w zakresie terminologii, można przyjąć, że przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 k.k. pod względem istoty konstrukcji odpowiada przestępstwom przewidzianym dawniej w art. 286 § 1 k.k. z 1932 r. oraz w art. 246 § 1 k.k. z 1969 r., gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i "działanie” na szkodę interesu prywatnego. Czy spółka zawiadomi prokuraturę? ’’

Zarząd Emitenta jest zdania, że brak jest podstaw do skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez Zarząd GPW lub przedstawiciela KNF w komitecie indeksów giełdowych. Emitent uważa, że takie działanie byłoby niecelowe, jednakże Emitent zwraca uwagę, że do uznania akcjonariuszy Spółki pozostaje decyzja o samodzielnym dochodzeniu ochrony ich naruszonych praw.

Zarząd Investment Friends S.A. ponadto informuje, że w kierowanej do Spółki korespondencji, sześciu akcjonariuszy dysponująca 612 000 akcji Investment Friends S..A stanowiącymi 4,95% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na NWZA zwracają się o wystąpienie przez Spółkę z powództwem cywilnym w ich imieniu oraz na ich rzecz przeciwko GPW S.A., KNF oraz bezpośrednio przeciwko osobom odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o wykluczeniu Spółki z indeksów giełdowych, która to decyzja w ocenie tych akcjonariuszy była bezprawna i spowodowała znaczne szkody po ich stronie.

Straty wg. akcjonariuszy wycenione zostały przez biegłych specjalistów ds. rynków kapitałowych na kwotę 991 440 złotych a więc łączna strata wszystkich akcjonariuszy spółki wyceniona została na kwotę 20 038 590 zł.

Emitent nie przychyla się do prośby akcjonariuszy w tym zakresie. Nie wyklucza to wystąpienia na drogę sądową przez samych akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta jednak jak wyżej wskazywał , co do zasady zgadza się ze stanowiskiem wyrażanym przez akcjonariuszy i innych uczestników rynku o niezasadności decyzji wykluczającej akcje Spółki z indeksu WIG250 oraz braku ich zakwalifikowania do indeksu mWIG40 z dniem 15 grudnia 2014r. Zarząd jest zdania, iż decyzja GPW jest nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca i że Spółka spełnia wszelkie ustalone przez GPW S.A. w Warszawie kryteria kwalifikacji Spółki do stosownych indeksów i będzie dążył do możliwie szybkiej zmiany decyzji Zarządu GPW S.A.

Zarząd Investment Friends S.A. informuje, iż akcjonariusz w kolejnym piśmie kierowanym do spółki, zwraca uwagę na rolę w składzie Komitetu Indeksów Giełdowych przedstawiciela KNF. Większość pozostałych członków Komitetu, jak i zarząd GPW jest jego zdaniem jest zależna od KNF. Według akcjonariusza przedstawiciel KNF sprawuje rolę decydenta- kierownika a nie GPW. Sugeruje skierowanie sprawy bezpośrednio do KNF a nie do GPW, jak czyni to spółka.

Spółka wyjaśnia, iż nie zgadza się ze stanowiskiem akcjonariusza i uważa, że decyzje w sprawie kwalifikacji spółki do indeksów podejmuje zarząd GPW i dlatego Emitent o zmianę stanowiska prosi zarząd GPW.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-13Agnieszka GujgoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »