BALTONA (BAL): Informacja dodatkowa nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Spółkom Dominującym - raport 49

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019, dotyczącego sprawy z powództwa

Alfa-Center Sp. z o.o. [Alfa Center lub Powód] przeciwko Emitentowi oraz przeciwko Flemingo International Limited [Flemingo] oraz Ashdod Holdings Limited [Ashdod], Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona” S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 21 października 2019 r. po zakończeniu próby dodatkowej analizy prawnej pozwu, o którym w ww. raporcie bieżącym oraz towarzyszącym mu pism procesowych, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej informacji uzupełniających.

Reklama

Wobec powyższego oraz w celu poszerzenia opisu spectrum sprawy Emitent wskazuje, że w 2010 r. Powód zawarł ze spółką Culex Sp. z o.o. [podmiot sprawujący od marca 2010 r. do listopada 2010 r. kontrolę nad Emitentem] Umowę Sprzedaży Akcji dotyczącą sprzedaży 10.700 akcji imiennych Emitenta – Spółka nie była przy tym stroną tej transakcji. Transakcja była zawierana przed dematerializacją akcji Emitenta i przed rozpoczęciem notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pomiędzy Culex Sp. z o.o. [jako Sprzedającym] i Alfa-Center doszło do sporu, który dotyczył zapłaty przez Culex Sp. z o.o. części ceny za sprzedawane akcje imienne.

W sprawie sądowej, której dotyczył raport bieżący nr 41/2019 Alfa-Center w pozwie z listopada 2015 r. zgłosiła żądanie główne w brzmieniu: "wnoszę o stwierdzenie obowiązku solidarnej zapłaty – za rzecz powódki przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie, Flemingo International Limited z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Ashdod Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr kwoty 250.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty – z tytułu solidarnej odpowiedzialności za czyny niedozwolone [na podstawie art. 415. i nast. k.c.]”. Alfa-Center zarzucała, że poniosła szkodę polegającą na braku możliwości egzekucji roszczeń wobec Culex Sp. z o.o.

Dodatkowo, w pozwie Alfa-Center zgłosiła roszczenia ewentualne [na wypadek oddalenia przez Sąd roszczenia głównego]. Roszczenia te dotyczyły "uznania za bezskuteczną wobec Powódki na podstawie przepisów art. 527 i nast. k.c.” szeregu czynności prawnych, z których jedna stanowi czynność, której stroną był Emitent, tj.: "czynności prawnej polegającej na zbyciu na rzecz Culex przez PHZ Baltona S.A. na mocy Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. 55.000 akcji serii E nowej emisji PHZ Baltona S.A. za kwotę 506.000 PLN.”. Pozostałe czynności prawne, wobec których Powód zgłosił żądania ze skargi pauliańskiej nie były przy tym czynnościami, których stroną był Emitent.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., doręczonym pełnomocnikowi Emitenta w dniu 1 października 2019 r. Alfa-Center oświadczyła, że "Niniejszym rozszerzam powództwo z kwoty 250.000 zł (w zakresie powództwa odszkodowawczego) do pełnej wysokości szkody wskazanej w pozwie, obejmującej należność główną z Umowy Sprzedaży akcji zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy KIG w wysokości 7.149.589 zł, należne odsetki ustawowe, koszty postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy KIG, sygn. akt SA 263/201 w wysokości 178.319 zł oraz pozostałe koszty wskazane w pozwie. Roszczenie ewentualne ze skargi pauliańskiej pozostaje bez zmian i dotyczy całej wierzytelności chronionej.” [pisownia oryginalna]. Emitent wyjaśnia, że wyrok Sądu Arbitrażowego, o którym mowa powyżej, zapadał w postępowaniu, którego stroną nie był ani Emitent ani Flemingo International Limited oraz Ashdod Holdings Limited.

Pismem z dnia 27 września 2019 r. doręczonym pełnomocnikowi Emitenta również w dniu 1 października 2019 r. Alfa-Center wskazała, że "precyzuje i uzupełnia pismo z dnia 20.08.2019 r.” i wskazała, że [pisownia oryginalna]: "wnosi o zapłatę na rzecz powódki solidarnie przez pozwanych: a] kwoty 15.737.013 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia 20 sierpnia 2019 r. lun b) kwoty [i] wskazanej w pkt. a) powiększonej o kwotę dalszych należnych powódce odsetek tj. o wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 7.149.589,00 PLN za każdy dzień począwszy od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia wyrokowania przez Sąd [obecnie kwoty 1371,15 PLN dziennie] oraz o wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 7.000.000,- PLN za każdy dzień począwszy od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia wyrokowania przez Sąd [obecnie kwoty 1371,15 PLN dziennie] wraz z [ii] odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wyrokowania przez Sąd w niniejszej sprawie, - z tytułu solidarnej ich odpowiedzialności za czyny niedozwolone [na podstawie art. 415 i nast. k.c.]”.

Ponadto w ww. piśmie., w odniesieniu do żądania ewentualnego ze skargi pauliańskiej,

co do czynności, której stroną w 2011 r. był Emitent, Alfa-Center wskazała, że: "precyzuje,

że na podstawie pozwu wnosi o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej objęcia 55.000 akcji serii E nowej emisji PHZ Baltona S.A. przez Culex Sp. z o.o. na podstawie Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r.”

Emitent wyjaśnia, że podaje brzmienie treści żądania Powoda, gdyż sposób ich sformułowania nastręcza uzasadnionych problemów interpretacyjnych, uniemożliwiających zwięzłe i precyzyjne wyciągnięcie wniosków i ich opisanie.

Emitent w pełni podtrzymuje zawartą w raporcie bieżącym nr 41/2019 ocenę żądań i działań procesowych Alfa-Center, uznając je za całkowicie bezzasadne. W ocenie Emitenta, Emitent nie podejmował żadnych działań niedozwolonych na szkodę Alfa-Center i nie był stroną żadnych czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem Alfa-Center jako wierzyciela Culex Sp. z o.o., które uzasadniałyby słuszność żądania Alfa-Center.

Szczegółowa podstawa prawna: Inne uregulowania.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2019-10-22Karolina SzubaCzłonek ZarząduKarolina Szuba

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »