Reklama

ZAMET (ZMT): Informacja dotycząca finansowania obrotowego Emitenta.

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent ("Kredytobiorca”):

Reklama

1) złożył do PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO”) wypowiedzenie umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 26 kwietnia 2010 roku z późn. zmianami, mocą której PKO Bank Polski S.A. udzielał Kredytobiorcy limitu na finansowanie bieżącej działalności do wysokości 40.000.000 (czterdziestu milionów złotych), w ramach której Emitent mógł skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz innych produktów bankowych – na warunkach uzgodnionych w umowie. Na dzień złożenia wypowiedzenia, wszelkie zobowiązania kredytowe wobec PKO udzielone w ramach limitu wielocelowego, zostały przez Kredytobiorcę spłacone. Nie występują żadne negatywne skutki wypowiedzenia przedmiotowej umowy kredytowej;

2) zawarł umowę linii kredytowej z Bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Credit Agricole”), mocą której Bank udziela Kredytobiorcy możliwości skorzystania z kredytu oraz innych produktów bankowych, do maksymalnej wysokości 35.000.000 zł (trzydziestu pięciu milionów złotych) z terminem obowiązywania dwudziestu czterech miesięcy (24) od daty zawarcia, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Warunki finansowe umowy zostały uzgodnione na poziomie rynkowym. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowić będą: (i) hipoteka łączna do kwoty 42.000.000 zł na nieruchomościach stanowiących aktywa zakładu w Piotrkowie Trybunalskim, dla których w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr PT1P/00089279/9 oraz KW nr PT1P/00101942/9, (ii) zastaw na maszynach i urządzeniach stanowiących aktywa zakładu w Piotrkowie Trybunalskim do kwoty 42.000.000 zł, (iii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na których ustanowiono hipotekę i zastaw oraz (IV) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu zastawu oraz co do zobowiązań wynikających z Umowy kredytowej do kwoty 42.000.000 zł (słownie: czterdziestu dwóch milionów złotych), uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do 31 października 2029 roku. Aktywa na których ustanowione zostaną hipoteka i zastaw, stanowiły dotychczas przedmiot zabezpieczenia na rzecz PKO Banku Polskiego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w umowie, zawarcie przez Emitenta umowy o linię kredytową z Credit Agricole, zabezpiecza finansowanie obrotowe spółki w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-04Tomasz JakubowskiPrezes Zarządu
2016-11-04Przemysław MilczarekWiceprezes Zarządu ds Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »