Reklama

URSUS (URS): Informacja dotycząca stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd POL - MOT Warfama S.A., działając zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010r. zmienionych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie - załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje, iż następujące zasady "Dobrych Praktyk" nie będą stosowanie przez POL - MOT Warfama S.A. w sposób trwały lub czasowy:

Reklama

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:

zasada 1. nie będzie częściowo stosowana przez Spółkę,

zasada 5. nie będzie stosowana przez Spółkę,

zasada 9. nie będzie częściowo stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1: "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod Spółka powinna w szczególności: [...]

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej".

Uzasadnienie: Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka rozpocznie przestrzeganie tej zasady w sytuacji gdy poniesione na ten cel koszty będą uzasadnione dużym zainteresowaniem tą formą komunikacji ze strony Akcjonariuszy Spółki.

Zasada nr 5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)".

Uzasadnienie: Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na stronie internetowej Spółki.

Zasada nr 9: "GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwie, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej".

Uzasadnienie: POL - MOT Warfama S.A. nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów Spółki należy do akcjonariuszy Emitenta, którzy dokonując zmian w składzie tych organów powinni kierować się kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

zasada 1.14 nie będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1.14: "Spóła prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły".

Uzasadnienie: Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej jedynie informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego lub informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu. Spółka uważa za niecelowe publikowanie informacji o braku reguł w tym zakresie.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:

zasada 10. nie będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 10. pkt. 1) i 2): "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad".

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno - organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na chwilę obecną na transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego Zarząd Spółki rozważy wprowadzenie jej w życie.

Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że zgodnie z zaleceniami, zasada ta będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Zarząd Spółki podkreśla, że niestosowanie wyżej wymienionych zasad Dobrych Praktyk jest rezultatem ogólnie przyjętych zasad jej funkcjonowania. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że poczyni starania, aby zminimalizować ilość niestosowanych przez spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Dobieliński Prezes Zarządu

Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: stosowanie | Życie | zasad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »