SUWARY (SUW): Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego - raport 5/2010

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,. przekazuje do publicznej wiadomości informację o nie stosowaniu przez Emitenta poniższych zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Dobre Praktyki 2010").

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

Reklama

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet z uwagi na fakt, że umożliwia wszystkim akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, a z obrad sporządza protokół. Uchwały, które zapadły podczas walnego zgromadzenia są niezwłocznie publikowane w sieci Internet, a także dostępne na stronie internetowej Spółki. Każdy akcjonariusz ma bieżący dostęp do informacji.

5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),

uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Przed dniem 1 lipca 2010 roku Spółka, zgodnie z oświadczeniem z dnia 12 kwietnia 2010 roku, deklarowała stosowanie zasady określonej w punkcie I. 5. Dobrych Praktyk 2007 w całości. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Spółka, z uwagi na zmianę powyższej zasady dokonanej na podstawie Dobrych Praktyk 2010, deklaruje, że nie jest ona stosowana. Wynagrodzenie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki jest ustalane zgodnie ze Statutem Suwary S.A. oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Członkowie obecnej Rady Nadzorczej wybrani zostali uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed 1 lipca 2010 roku czyli przed wejściem w życie zasad Dobrych Praktyk 2010. Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej przy wyborach do kolejnej kadencji.

Zasada dotycząca zrównoważenia udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki jest zachowana.

II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione

spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami

zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym

rozeznaniem.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia.

Przed WZA przeprowadzonymi w 2010 roku żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie zgłosił do Zarządu

lub Rady Nadzorczej Spółki propozycji kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Emitentem oświadcza, że nie stosuje się do tej zasady. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie odpowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączone do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie ją stosowała.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu

Iwona Menes - Malinowska Wiceprezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: stosowanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »