Reklama

ALCHEMIA (ALC): Informacja dotycząca umów znaczących.

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w okresie od 6 czerwca 2013 r. do 17 kwietnia 2014r. Emitent oraz Spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("HBN”) i Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (podmioty w 100% zależne od Emitenta) zawarły z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: Bankiem) aneksy przedłużające okresy obowiązywania umów limitu kredytowego o łącznej wartości 76.884.946,00 PLN, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa o kredyt z dnia 18 marca 2013r. zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem, objęta informacją przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 18 marca 2013r. Aneks do umowy o największej wartości przedłuża okres jej obowiązywania do dnia 17 marca 2015r.

Oprocentowanie kredytu w umowie o największej wartości zostało ustalone według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa została ustalona jako stawka referencyjna powiększona o prowizję Banku. Stawka referencyjna została ustalona jako WIBOR 1M.

Aneks do umowy o największej wartości został zawarty pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń na zasadach ogólnych na kolejny okres kredytowania oraz uzyskania ewentualnie wymaganych odpowiednich zgód korporacyjnych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta uwzględniając łączną wartość umów zawartych z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382, j.t.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Rafał RegulskiWiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-04-18Małgorzata SochockaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »