MARVIPOL (MVP): Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta - raport 14

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd spółki Marvipol Development S.A. ["Emitent” lub "Spółka”] niniejszym informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz na świecie, Grupa Kapitałowa Emitenta ["Grupa”] podejmuje działania mające na celu zapewnienie podtrzymania działalności w stopniu jak najmniej ograniczonym zaistniałą sytuacją, przy jednoczesnym wprowadzeniu procesów wewnętrznych mających zapewnić bezpieczeństwo klientów, kontrahentów oraz pracowników Grupy. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój wydarzeń w celu podjęcia stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia interesów wszystkich interesariuszy. Ponadto, Zarząd na bieżąco analizuje i monitoruje przepływy środków pieniężnych oraz zadłużenie wynikające z działalności Grupy w obrębie segmentów deweloperskiego oraz magazynowego. Zarząd przygotowuje i systematycznie aktualizuje modele przepływów pieniężnych w horyzoncie nie krótszym niż 4 lata, uwzględniając wpływ epidemii koronawirusa na działalność Grupy oraz potrzeby finansowe związane z realizacją planów rozwojowych Grupy. W wyniku przeprowadzanych analiz, w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja płynnościowa Grupy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie oraz Grupa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia. Szczegóły zostaną podane w Raporcie Rocznym za 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 27 marca br.

Reklama

Emitent wskazuje, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy kluczowy wpływ na wyniki Grupy w segmencie deweloperskim będą miały wydania mieszkań w obecnie realizowanych inwestycjach Central Park Ursynów 4, 5 i 6, Riviera Park 3 i 4, Dom Przy Okrzei oraz Topiel No 18, w ramach, których to inwestycji, na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa dokonała sprzedaży około 87% lokali. Emitent nie przewiduje, aby zaistniała sytuacja mogła zatrzymać proces wydań lokali w już wybudowanych inwestycjach, przy czym nie może wykluczyć, że z uwagi na wprowadzony na terytorium Polski stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia, a także w przypadku przedłużania się fazy pandemii może dojść do wydłużenia procesu wydań lokali. Ponadto Emitent nie może wykluczyć odstępowania przez kontrahentów od zawartych umów dotyczących lokali w realizowanych obecnie inwestycjach deweloperskich, przy czym w dacie niniejszego raportu nie ocenia tego ryzyka jako istotnego. Niezależnie od ryzyk wskazanych powyżej, Emitent nie przewiduje, aby zachorowania wywołane wirusem COVID-19 istotnie opóźniły zakończenie budowy oraz wydania lokali w inwestycjach planowanych do ukończenia w 2020 roku, przy czym nie może wykluczyć, że w przypadku przedłużania się fazy pandemii postęp realizacji inwestycji może ulec wydłużeniu. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Emitent nie wyklucza negatywnego wpływu koronawirusa na rozpoznanie wyników oraz postęp realizacji inwestycji w ramach segmentu magazynowego Grupy, w szczególności w przypadku przedłużania się fazy pandemii może dojść do wycofywania się najemców z zawartych umów najmu, niewypłacalności najemców, regulowania czynszów najmu przez najemców z dużym opóźnieniem, składania wniosków przez najemców o obniżenie wysokości czynszów najmów lub czasowe zawieszenie płatności czynszów najmów, spadku wysokości czynszów przy nowo zawieranych umowach najmu, postęp realizacji inwestycji może ulec wydłużeniu oraz obniżeniu mogą ulec ceny sprzedaży projektów po ich wybudowaniu oraz komercjalizacji. Ponadto, Emitent nie wyklucza, że uzyskanie finansowania na budowę tych projektów może być utrudnione.

Emitent informuje ponadto, że w perspektywie średnio- i długoterminowej, wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta może być większy. Emitent jako główne czynniki ryzyka w tym zakresie w perspektywie kolejnych okresów, na chwilę obecną definiuje:

1. Ryzyko obniżenia popytu na lokale spowodowane zachowaniem się nabywców lokali;

2. Ryzyko wystąpienia spowolnienia gospodarczego, które pośrednio może:

a) wpłynąć z jednej strony na spadek cen wykonawstwa robót budowlanych, z drugiej natomiast, może mieć negatywny wpływ na dostępność środków finansowych w ramach kredytu bankowego (udzielanego podmiotom z Grupy na finansowanie prowadzonych przez nich inwestycji lub nabywcom lokali celem sfinansowania nabywanych przez nich lokali), emisji obligacji oraz środków pochodzących od nabywców lokali, co może wpłynąć na skalę działalności oraz wyniki finansowe segmentu deweloperskiego Grupy;

b) spowodować spadek cen lokali w ramach projektów deweloperskich oraz spadek cen wynajmu lub zakupu powierzchni magazynowych, co może być efektem spadku popytu na najem lub procesu obniżania cen przez podmioty o słabszej kondycji finansowej działających na rynku deweloperskim (rozumianym jako rynek pierwotny oraz wtórny) lub magazynowo – logistycznym;

c) obniżyć tempo prac budowlanych spowodowanych potencjalnymi problemami w branży budowlano – montażowej;

d) spowodować wycofywanie się najemców z zawartych umów najmu, niewypłacalność najemców, regulowania czynszów najmu przez najemców z dużym opóźnieniem, składania wniosków przez najemców o obniżenie wysokości czynszów najmów lub czasowe zawieszenie płatności czynszów najmów, spadku wysokości czynszów przy nowo zawieranych umowach najmu, spadek zainteresowania podmiotów wynajmem nowych powierzchni magazynowych w związku z ograniczaniem aktywności gospodarczej w Polsce i Europie, a także ograniczeniem popytu podmiotów instytucjonalnych na inwestycje w segment magazynowy, co może wpłynąć na wyniki finansowe segmentu magazynowego Grupy;

3. Ryzyko obniżenia popytu na lokale w ramach prowadzonych przez Grupę inwestycji, w których znacząca część lokali jest przeznaczona do wynajmu krótkoterminowego (dotyczy to realizowanych przez Grupę projektów: Unique Tower w Warszawie, Dwie Motławy w Gdańsku oraz inwestycji Kołobrzegu), co może być efektem trudnej sytuacji w branży hotelowo – rekreacyjnej, a także wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących ograniczenia przemieszczania się ludzi oraz możliwości wynajmowania mieszkań w ramach umów najmu krótkoterminowego.

Emitent informuje ponadto, że Zarząd Spółki monitoruje oraz analizuje wpływ koronawirusa na otoczenie gospodarcze Grupy zarówno pod kątem popytu na sprzedawane produkty, jak również pod kątem ewentualnych zmian w cenach lub dostępności gruntów, zmian cen wykonawstwa robót budowlanych czy też dostępności środków na potrzeby finansowania działalności, oraz podejmuje adekwatne do występującej sytuacji decyzje. Spółka podkreśla, iż z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, Spółka obecnie nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację operacyjną i finansową Spółki i jej Grupy Kapitałowej, nie mniej – w najlepszej ocenie Zarządu Emitenta – na podstawie przeprowadzanych analiz, sytuacja płynnościowa Grupy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie oraz Grupa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Nowe okoliczności i zdarzenia, które w ocenie Zarządu Emitenta będą miały szczególnie istotny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy, będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Robert PydzikPełnomocnik

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »