Reklama

HYPERION (HYP): Informacja dotycząca zaawansowania projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od spółki zależnej Emitenta - Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie (MSS) o stanie zaawansowania realizacji projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013:

Reklama

1) w dniach 25 sierpnia 2014 roku oraz 12 grudnia 2014 roku MSS zawarła z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego aneksy do Umowy z dnia 27 czerwca 2013 roku nr MRPO.01.02.00-12.102/12-00-XVI/22/FE/13 o dofinansowanie Projektu: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2) Zgodnie z powyższymi aneksami:

• zmianie uległ termin zakończenia realizacji projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który został określony na dzień 30 września 2015 roku,

• zaktualizowany został harmonogram projektu,

• skorygowana została wysokość i dopuszczalne formy zabezpieczenia dofinansowania projektu.

Beneficjent (MSS) zobowiązany został do podniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o kwotę 19.192.532,10 PLN

.

3) Realizując postanowienia w powyższym zakresie:

• w dniu 11 grudnia 2014 roku MSS wniosła zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej do wysokości 3.585.532,10 zł,

• w dniu 15 grudnia 2015 roku zawarta została pomiędzy Hyperion SA (Zastawca) i Województwem Małopolskim (Zastawnik) umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych, zabezpieczająca dofinansowanie projektu do kwoty 15 607 000,- zł.

W/w umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych dotyczy zastawu na papierach wartościowych – akcjach spółki TELESTAR SA z siedzibą w Warszawie, w liczbie 10 000 000 akcji serii A,B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Telestar SA, których wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 76 760 000,- zł

.

W dniu 29 grudnia 2014 roku wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy Wydział XI Gospodarczy o dokonaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku wpisu przedmiotowego zastawu do Rejestru Zastawów, prowadzonych przez ten Sąd.

Zarówno Emitent jak i osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta nie mają żadnych powiązań z Zastawnikiem.

Zastawione aktywa są aktywami o znacznej wartości ze względu, że wartość ich przekracza 10% wartości kapitałów własnych Hyperion SA.

Telestar SA jest spółką zależną Hyperion SA, której zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych.

Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane "na żywo” dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO. Telestar jest również właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej iTV oraz unikatowej grupy portali internetowych.

4) W konsekwencji, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z ogólnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 63.975.107,-zł MSS:

• otrzymała refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 3.525.000,- zł (stanowiącą 50 % zapłaconych do chwili obecnej kosztów kwalifikowalnych projektu),

• otrzymała zaliczkę na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu w kwocie 19.000.000,- zł.

5) Na koniec grudnia 2014 roku:

• stan wykonanych prac to ponad 200 km ułożonych światłowodów, co stanowi 16% całości prac do zrealizowania w zakresie wybudowania nowych linii światłowodowych w województwie małopolskim i 90% prac założonych w harmonogramie wykonawczym na rok 2014.

• uzgodnione zostały z Orange Polska podstawowe warunki długoterminowej umowy dzierżawy ponad 1700 km światłowodów (podpisanie umowy dzierżawy planowane jest na luty 2015 roku).

Dodatkowo Emitent informuje, że własne środki finansowe MSS na inwestycje związane z przedmiotowym projektem to 10.000.000,-zł pozyskane z podniesienia kapitału zakładowego MSS w lipcu 2014 roku i 10.000.000,-zł pozyskane z emisji obligacji, wyemitowanych przez Hyperion S.A., w całości przekazanych na realizację projektu w grudniu 2014 roku (raport bieżący nr 45/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku). Środki własne, uruchomione na koniec grudnia 2014 roku, stanowiły 14% wartości netto całkowitych kosztów projektu.

W dniu 26 września 2014 roku raportem bieżącym nr 36/2014 roku Emitent przekazał informację, iż kontrola Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie:

• oceny zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• weryfikacji prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych,

wykazała, że postępowania wyboru dostawcy sprzętu aktywnego i wykonawcy infrastruktury pasywnej Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej przeprowadzone zostały z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości.

Jednocześnie zdaniem Zarządu Emitenta obecnie nie występują żadne przesłanki w zakresie ryzyka zakończenia projektu w planowanym terminie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-19 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-01-19 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »