Reklama

ASSECOPOL (ACP): Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii I

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Asseco Poland" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został dokonany przydział 3.878.277 akcji zwykłych na okaziciela serii I ("Akcje Serii I"), objętych w ramach emisji z prawem poboru przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2010 r. oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 9 marca ("Uchwała w Sprawie Podwyższenia"). W związku z powyższym emisja Akcji Serii I doszła do skutku w pełnej wysokości.

Jednocześnie Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 23 kwietnia 2010 r.; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 5 maja 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 17 maja 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 3.878.277 Akcji Serii I.

4. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania prawa poboru: 3.295.475 Akcji Serii I;

b) w ramach zapisów dodatkowych: 2.812.954 Akcji Serii I.

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

a) stopa alokacji w ramach zapisów w wykonaniu praw poboru wyniosła 100,00%, co oznacza że inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje.

b) średnia stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 20,72%, co oznacza że stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 79,28%;

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.878.277 Akcji Serii I.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 54,00 zł.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 2.885 zapisów na Akcje Serii I. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.

b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 242 zapisy na Akcje Serii I. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 209.426.958,00 (dwieście dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych.

11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii I według stanu na dzień 17 maja 2010 r. wynoszą 4.919.554 zł (brutto), w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.287.385 zł,

c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 1.582.169 zł,

d) Promocja oferty: 50.000 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii I po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii I.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii I określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".

Według stanu kosztów na dzień 17 maja 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii I przypadający na jedną Akcję Serii I objętą subskrypcją: 1,27 zł.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Adam Góral - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Asseco | Raport bieżący | zapisy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »