Reklama

ASSECOPOL (ACP): Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii J

Raport bieżący nr 64/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Asseco Poland" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został dokonany przydział 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela serii J ("Akcje Serii J"), objętych w ramach emisji z prawem poboru przeprowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 42/2010 Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ("Uchwała w Sprawie Podwyższenia"). W związku z powyższym emisja Akcji Serii J doszła do skutku.

Jednocześnie Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 22 października 2010 r.; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 2 listopada 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 10 listopada 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 5.433.174 Akcji Serii J.

4. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania prawa poboru: 4.878.686 Akcji Serii J;

b) w ramach zapisów dodatkowych: 4.217.037 Akcji Serii J.

5. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

a) stopa alokacji w ramach zapisów w wykonaniu praw poboru wyniosła 100,00%, co oznacza że inwestorom przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje,

b) średnia stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 13,15%, co oznacza że średnia stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 86,85%.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.433.174 Akcji Serii J.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 50,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.555 zapisów na Akcje Serii J. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.

b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 527 zapisów na Akcje Serii J. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 271.658.700,00 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych.

11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii J zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 16).

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący nt. łącznych kosztów emisji Akcji Serii J w podziale na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, sporządzenie prospektu emisyjnego oraz promocję oferty, wraz ze wskazaniem metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, jak również z uwzględnieniem średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Serii J przypadającego na jedną Akcję Serii J, w terminie przewidzianym w § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Adam Góral - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Asseco | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »