Reklama

URSUS (URS): Informacja na temat korekt dokonanych w opublikowanych rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za rok 2017. - raport 61

Raport bieżący nr 61/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazaniem raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok w dniu 30 kwietnia 2018 r., a następnie przekazaniem uzupełnionego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok o opinię biegłego rewidenta w dniu 10 maja 2018 r., Zarząd URSUS S.A. przekazuje opis różnic pomiędzy opublikowanymi dokumentami. Dokonane korekty są związane z zastosowaniem się do uwag biegłego rewidenta powstałych w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Reklama

W Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki URSUS S.A. za rok 2017 zidentyfikowano różnice w następujących pozycjach:

1. wartość nadwyżki z objęcia udziałów prezentowanej w punkcie 2 pt. "Sprawozdanie z całkowitych dochodów” na stronie nr 5 w kwocie 510 tys. zł w kolumnie "okres zakończony 31.12.2017” zakwalifikowano do pozostałych kosztów operacyjnych prezentowanych w punkcie 1 pt. "Rachunek zysków i strat” na stronie nr 4 w kolumnie "okres zakończony 31.12.2017”, co wpłynęło na zmniejszenie pozostałych kapitałów w punkcie 3 pt. "Sprawozdanie z sytuacji finansowej” na stronie nr 7 w kolumnie "Stan na 31.12.2017” oraz na zwiększenie straty z działalności operacyjnej w pozycji "(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej” w punkcie "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” na stronie nr 8 w kolumnie "01.01.2017-31.12.2017”.

2. w punkcie 3 pt. "Sprawozdanie z sytuacji finansowej” na stronie nr 6 i 7 dokonano następujących korekt prezentacyjnych polegających na:

- prezentacji w kolumnie "Stan na 31.12.2017” pozostałych aktywów finansowych w kwocie 150 tys. zł jako inwestycji długoterminowych,

- prezentacji w kolumnie "Stan na 31.12.2016 dane przekształcone” prawa do wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 2 442 tys. zł jako rzeczowych aktywów trwałych,

- prezentacji w kolumnie "Stan na 31.12.2016 dane przekształcone” zobowiązań handlowych i pozostałych w kwocie 14 361 tys. zł jako pozostałych zobowiązań,

- prezentacji w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone” pozostałych zobowiązań finansowych w kwocie 156 tys. zł jako kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,

- uzupełnienie prezentacji w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone” w pozycji zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w kwocie 3 416 tys. zł przesuniętej z pozycji zobowiązań handlowych i pozostałych,

- zmieniono prezentację w pozycjach aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, prezentując wyłącznie nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy wartością wyżej wymienionych pozycji.

W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2017 zidentyfikowano różnice w następujących pozycjach:

1. wartość nadwyżki z objęcia udziałów prezentowanej w punkcie 2 pt. "Sprawozdanie z całkowitych dochodów” na stronie nr 5 w kwocie 510 tys. zł w kolumnie "okres zakończony 31.12.2017” zakwalifikowano do pozostałych kosztów operacyjnych prezentowanych w punkcie 1 pt. "Rachunek zysków i strat” na stronie nr 4 w kolumnie "okres zakończony 31.12.2017”, co wpłynęło na zmniejszenie pozostałych kapitałów w punkcie 3 pt. "Sprawozdanie z sytuacji finansowej” na stronie nr 7 w kolumnie "Stan na 31.12.2017” oraz na zwiększenie straty z działalności operacyjnej w pozycji "(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej” w punkcie "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” na stronie nr 8 w kolumnie "01.01.2017-31.12.2017”.

2. w punkcie 2 pt. "Sprawozdanie z całkowitych dochodów” na stronie nr 5 w kolumnie "okres zakończony 31.12.2016 dane przekształcone” zmianie uległy pozycje:

- koszt własny sprzedaży w kwocie -785 tys. zł,

- koszty sprzedaży w kwocie -2 409 tys. zł,

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie -264 tys. zł,

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie -559 tys. zł.

3. w punkcie 3 pt. "Sprawozdanie z sytuacji finansowej” na stronie nr 6 i 7 dokonano następujących korekt prezentacyjnych polegających na:

- prezentacji w kolumnie "Stan na 31.12.2017” pozostałych wartości niematerialnych w kwocie 4 349 tys. zł jako wartości firmy,

- prezentacji w kolumnie "Stan na 31.12.2016 dane przekształcone” inwestycji długoterminowych w kwocie 1 600 tys. zł jako inwestycji krótkoterminowych,

- prezentacji w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone” pozostałych zobowiązań finansowych w kwocie 156 tys. zł jako kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,

- zmieniono prezentację w pozycjach aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, prezentując wyłącznie nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy wartością wyżej wymienionych pozycji.

4. w punkcie 3 pt. "Sprawozdanie z sytuacji finansowej” na stronie nr 6 i 7 dokonano korekt następujących pozycji:

- rzeczowe aktywa skorygowano o kwotę -352 tys. zł w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone”,

- zapasy skorygowano o kwotę -785 tys. zł w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone”,

- należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności skorygowano o kwotę -4 293 tys. zł w kolumnie "Stan na 31.12.2016 dane przekształcone” oraz o kwotę -2 617 tys. zł w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone”,

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania skorygowano o kwotę

262 tys. zł w kolumnie "Stan na 31.12.2017” oraz o kwotę -3 541 tys. zł w kolumnie "Stan na 31.12.2016 dane przekształcone”,

- przychody przyszłych okresów skorygowano o kwotę -264 tys. zł w kolumnie "Stan na 01.01.2016 dane przekształcone”.

5. w punkcie 4 pt. "Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych” na stronie nr 8 dokonano korekty prezentacyjnej polegającej na zaprezentowaniu kwoty 6 604 tys. zł jako nabycie aktywów finansowych w przepływach z działalności inwestycyjnej ujmowanej poprzednio jako pozostałe przepływy w przepływach z działalności operacyjnej.

Ponadto Emitent dokonał ujawnienia w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki URSUS S.A. za 2017 rok w punkcie 8 na stronie nr 12 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej URSUS w punkcie 7 na stronie nr 11 informacji o podjęciu uchwały w dniu 14 grudnia 2017 roku o podwyższeniu kapitału w spółce zależnej URSUS BUS S.A. Informacja ta została ujawniona w Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2017 w punkcie 3 pt. "Podstawowe informacje oraz opis organizacji Grupy Kapitałowej” na stronie nr 10 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-15Karol ZarajczykPrezes Zarządu
2018-06-15Monika KośkoWiceprezes Zarządu
2018-06-15Michał NidzgorskiWiceprezes Zarządu
2018-06-15Zoran RadosavljevićCzłonek Zarządu
2018-06-15Marcin MatusewiczCzłonek Zarządu
2018-06-15Agnieszka WiśniewskaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »