Reklama

REDAN (RDN): Informacja na temat sytuacji Grupy Emitenta i podejmowanych działań związanych z epidemią koronowirusa Covid-19 - raport 10

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Redan SA (Emitent), nawiązując do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o ocenie wpływu rozprzestrzeniania się Covid-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy Redan, informuje o sytuacji Grupy oraz o podjętych działaniach:

1)Sklepy stacjonarne Top Secret w Polsce

a) Począwszy od 16 marca oraz w kwietniu br. niewielka część sklepów Top Secret (w skrajnym momencie zaledwie 10%), działająca w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw prowadziła sprzedaż, jednakże w przeliczeniu do porównywalnych dni roku 2019 sklepy te wypracowały przychody niższe o dwie trzecie rok do roku. Łączna sprzedaż w sklepach Top Secret zmniejszyła się w kwietniu o 94% w porównaniu do kwietnia 2019 r.

Reklama

b) Spółki wchodzące w skład Grupy Redan, będące najemcami lokali, w których są prowadzone sklepy Top Secret, wystąpiły do wynajmujących z propozycjami zmian warunków najmu tak aby je urealnić i dostosować do bieżącej sytuacji rynkowej. Dotyczyło to 32 sklepów Top Secret w Polsce. Od 4 maja br., zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sklepy własne zostały otwarte. Jednakże w przypadku braku porozumienia z wynajmującymi i uzyskania warunków najmu uzasadniających kontynuowanie sprzedaży w danym sklepie, sklepy zostaną ponownie zamknięte, a poszczególne spółki będące najemcami będą zmuszone zakończyć działalność, nawet gdyby oznaczało to trwałe zamknięcie połowy sklepów własnych.

c) Sklepy Top Secret, działające na zasadach franczyzowych, stanowiące 73% łącznej powierzchni całej sieci w Polsce, rozliczają się z franczyzodawcą, tj. Top Secret Sp. z o.o., na podstawie prowizji proporcjonalnie zależnej od sprzedaży, co w przypadku braku sprzedaży oznacza brak kosztów bezpośrednich dla Top Secret Sp. z o.o. Jednak partnerzy franczyzowi byli zmuszeni ponosić koszty utrzymania sklepów (opłaty na rzecz wynajmujących oraz wynagrodzenia, itd.). Ta sytuacja negatywnie wpłynęła na kondycję finansową części franczyzobiorców, co oznacza, że nie wszystkie sklepy będą kontynuować działalność. Emitent szacuje, że z tego powodu ok. 20 sklepów tj. ok. 10% powierzchni całej sieci Top Secret zostanie zamknięta.

2)Towary

a) Od 13 marca oraz w kwietniu br, tj. w okresie obowiązywania ograniczenia handlu, wstrzymane zostały dostawy do zamkniętych sklepów towarów z nowej kolekcji letniej, a na półkach sklepowych pozostały produkty kolekcji wiosennej, wprowadzonej do sprzedaży przed wprowadzeniem ograniczeń. Ze względu na przyjętą formułę procesu zaopatrzenia, to znaczy, że towary z nowych kolekcji sezonowych Top Secret dostarczane są zarówno do magazynu jak i do sklepów w Polsce w cyklach tygodniowych, wielkość zamówienia kolekcji letniej i wakacyjnej została dostosowana, tj. zmniejszona, do skróconego okresu sprzedaży i prognozowanego zmniejszonego popytu w okresie po pandemii, którego odchylenie bazuje na doświadczeniach o spadku sprzedaży z innych rynków na świecie, w tym Chin i Korei. W rezultacie nie są prognozowane nadwyżki zapasu posezonowego po kolekcji letniej i wakacyjnej. Od ostatniego tygodnia kwietnia kolekcja wiosenna jest wycofywana ze sklepów i zastępowana kolekcją letnia i wakacyjną.

b) Niesprzedana kolekcja lutowo-marcowa, która nie miała realnej szansy na weryfikację rynkową (część z niej nie została nawet wysłana do sklepów), zgodnie z zasadą "zero waste”, będzie w największym stopniu selektywnie adaptowana i dopasowywana do poszczególnych wejść towarów do sklepów jesienią w 2020 roku oraz w niewielkiej części do wejść wiosennych 2021 roku. W konsekwencji wielkość zamówienia na jesień-zimę 2020 została dostosowana, tj. zmniejszona, z jednej strony o wielkość przepisanej kolekcji (głównie na jesień), z drugiej strony o prognozowane ograniczenie popytu oraz zmniejszoną powierzchnię sieci sklepów.

3) Wykorzystanie pomocy Państwa

a) Spółki z Grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza została wypłacona.

b) Spółki z Grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o subwencję finansową z PFR w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł.

Na moment sporządzenia bieżącego raportu wniosek Redan został zaakceptowany i Spółka otrzymała subwencję.

Wniosek Top Secret Sp. z o.o. został odrzucony. Emitent czeka na szczegółowe uzasadnienie tej decyzji. Na tej podstawie spółka podejmie decyzję o odwołaniu się od niej, gdyż w przekonaniu Emitenta Top Secret Sp. z o.o. spełnia wszystkie znane kryteria przyznania tej subwencji.

4) Źródła finansowania

a) W HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Top Secret sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) i Redan SA (jako współkredytobiorcy) korzystają z kredytu w rachunku bieżącym o limicie do 6,5 mln zł oraz linii na akredytywy do 1,6 mln USD. Od 15 marca br. HSBC uruchomił kredytowanie zapłaty za towary objęte akredytywami, czego nie przewidywała umowa kredytowa. Uruchamiane finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca z bieżącej umowy kredytowej upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

b) Obligacje serii F wyemitowane przez Redan SA.

W kwietniu i maju upłynął zgodny z harmonogramem amortyzacji termin częściowego wykupu obligacji o wartości nominalnej 600 tys. zł (5,5% wartości nominalnej niewykupionych obligacji o wartości 11 mln zł.). Redan nie wykupił tych obligacji oraz nie zapłacił odsetek w wysokości 388 tys. zł za okres odsetkowy od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Redan prowadzi rozmowy z obligatariuszem (wszystkie obligacje posiada jeden fundusz inwestycyjny) w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty.

c) W Alior Bank SA Loger Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna Emitenta) posiada umowę o długoterminowy kredyt inwestycyjny o wartości obecnie 7,8 mln zł. Kredytobiorca wystąpił o 3 m-czne zawieszenie spłat pełnych rat kapitałowo-odsetkowych (po ok. 100 tys. zł/m-c) na miesiące marzec-maj. Formalny aneks nie został jeszcze zawarty, ale Bank te warunki respektuje.

5) Zobowiązania publiczno-prawne. Spółki z Grupy Redan wystąpiły o odroczenia w spłatach podatku od towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i otrzymały pozytywne decyzje w tym zakresie.

Emitent wskazuje, iż powyższe informacje zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rozmiar wpływu skutków epidemii Covid-19 na działalność Grupy Redan jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Redan. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta oraz ocenę wpływu tych zdarzeń będą publikowane w kolejnych raportach bieżących.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-06Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »