Reklama

BALTONA (BAL): Informacja nt. działań w obszarze zmian organizacyjnych w grupie CDD Holding - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 roku odnoszących się do czynników, które w ocenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona” S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona” (dalej: Grupa Baltona) wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku podjął działania mające na celu wyodrębnienie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta działalności związanej z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych. Działalność związana z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych realizowana jest w trzech spółkach pośrednio zależnych tj. Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), Chacalli Den Haag B.V. (Holandia) oraz Chacalli-De Decker Limited (Wielka Brytania) (dalej łącznie jako: Spółki Chacalli).

Reklama

Powyższe działania związane są w m.in. z kierunkową decyzją o koncertowaniu środków finansowych oraz zasobów operacyjnych na pozostałych kanałach sprzedaży, w których aktualnie operuje Grupa Baltona, w szczególności przez pryzmat pozyskiwania oraz angażowania nowych kanałów sprzedaży atrakcyjniejszych z puntu widzenia rentowności działalności w porównaniu do realizowanej dotychczas działalności dyplomatycznej. Rozpoczęcie powyższego procesu zostało poprzedzone przeprowadzeniem analiz dotyczących oceny dalszego rozwoju oraz atrakcyjności obszaru biznesowego związanego z zaopatrzeniem placówek dyplomatycznych. W ocenie Emitenta osiągnięcie przez Spółki Chacalli satysfakcjonującego poziomu rentowności jest ograniczone w szczególności z uwagi na relatywnie niewielką skalę prowadzonej działalności oraz perspektywy rozwoju tego rynku, jak również ograniczoną możliwość penetracji rynku, który wymagałby poniesienia istotnych kosztów inwestycyjnych oraz utrzymywania relatywnie wysokich kosztów działalności operacyjnej (w szczególności kosztów osobowych) z uwagi na fakt, iż Spółki Chacalli prowadzą działalność operacyjną w krajach Europy Zachodniej. Emitent przypomina, iż w sprawozdaniach finansowych za 2016 roku dokonane zostały częściowe odpisy aktualizacyjne dotyczące m.in. aktywów Spółek Chacalli, co związane było z wystąpieniem przesłanek utraty wartości ww. aktywów, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz nr 17/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Niezależnie od powyższego Emitent informuje, że powyższe zmiany organizacyjne w segmencie dyplomatycznym wpisują się w proces reorganizacji tego obszaru biznesowego prowadzonego w ramach Grupy Flemingo.

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż w związku z ww. procesem w dniu 11 lipca 2018 roku zawarta została pomiędzy Spółką i CDD Holding B.V. (dalej: Sprzedający) a Flemingo International (BVI) Limited (dalej: Kupujący lub Flemingo) umowa dotyczącą sprzedaży udziałów Spółek Chacalli (dalej: Umowa). Flemingo jest podmiotem powiązanym z Emitentem w taki sposób, iż Ashdod Holdings Limited tj. dominujący akcjonariusz Spółki jest kontrolowana przez spółkę Flemingo International Limited, i tym samym Grupa Baltona jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi Flemingo International (BVI) Limited. Emitent przypomina, iż aktualnie posiada 62% udziałów CDD Holding B.V., która kontroluje Spółki Chacalli.

Jednocześnie Umowa określa zasady na jakich działalność z obszaru Travel Retail prowadzona obecnie w ramach Chacalli-De Decker N.V. (Belgia) zostanie w całości przeniesiona w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w struktury Grupy Baltona, co zostanie szczegółowo opisane w trybie właściwych raportów okresowych.

Cena sprzedaży Spółek Chacalli jest nieistotna z punktu widzenia uzyskanych przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w związku z finalizacją transakcji sprzedaży udziałów w Spółkach Chacalli, Emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym zysku na transakcji w wysokości ok. 0,54 mln EUR co stanowi równowartość ok. 2,4 mln PLN.

Własność sprzedaży akcji Spółek Chacalli zostanie przeniesiona w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy po dokonaniu czynności formalnych oraz rejestracyjnych właściwych dla systemów prawnych w których funkcjonują poszczególne Spółki Chacalli jak również po przeprowadzeniu transakcji nabycia przez Emitenta aktywów z obszaru Travel Retail funkcjonujących aktualnie w Chacalli-De Decker N.V. (Belgia).

Umowa nie zawiera postanowień w obszarze kar umownych, przy czym Umowa przewiduje odpowiedzialność CDD Holding B.V. za straty Spółek Chacalli do wysokości 0,25 mln EUR.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym odnoszące się do odpowiedzialności za złożone oświadczenia czy też możliwość rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej nie odbiegają od standardów stosowanych w tego rodzaju umowach.

Działalność prowadzona przez Spółki Chacalli odpowiadała za ok. 12% przychodów ze sprzedaży w 2017 roku oraz 8% przychodów ze sprzedaży w okresie I kwartału 2018 roku przy osiągnięciu straty netto za ww. okresy sprawozdawcze. Udział aktywów Spółek Chacalli w sumie bilansowej Grupy Kapitałowej na koniec marca 2018 roku wynosił ok. 15%.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2018-07-11Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »