UNIBEP (UNI): Informacja nt. emisji przez Unibep S.A. obligacji serii F oraz umorzenia części wyemitowanych przez Unibep S.A. obligacji serii D - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. Emitent wyemitował 340.000 obligacji serii F (Obligacje). Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 34 mln zł.

W pierwszej kolejności wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia finansowego Emitenta wynikającego z emisji obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta w dniu 8 lipca 2016 r. i zapadających w dniu 8 lipca 2019 r. Pozostałe środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonej przez Grupę działalności deweloperskiej.

Reklama

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty równej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji (Warunki Emisji), każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w Warunkach Emisji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta może nastąpić wyłącznie w dniach płatności odsetek wskazanych w Warunkach Emisji oraz nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 15 sierpnia 2020 r. Kwota przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (w przeliczeniu na jedną Obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Po przeniesieniu Obligacji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla poszczególnych obligatariuszy. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. nabył 15.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł w celu umorzenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej dnia 15 lutego 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »