Reklama

ELBUDOWA (ELB): Informacja nt. możliwego wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność ELEKTROBUDOWY SA w... - raport 30

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 3 kwietnia 2020 roku oceną, Spółka spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały wpływ na obecne jak i przyszłe wyniki działalności Emitenta. Wpływ ten jest jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu trudny do oszacowania w związku z brakiem precyzyjnych informacji na temat czasu dalszego trwania zagrożenia epidemicznego oraz skali ograniczeń z tym związanych. Negatywne czynniki mające wpływ na wyniki Emitenta związane są nie tylko z jego sytuacją, ale również są ściśle powiązane z otoczeniem rynkowym, na którym działa Spółka. Według Emitenta epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej.

Reklama

Na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent przewiduje, że trwająca epidemia może skutkować m.in. potencjalnym ograniczeniem transportu oraz zachwianiem ciągłości dostaw i materiałów do produkcji, może doprowadzić do opóźnień w realizacji przez Emitenta zamówień produkcyjnych oraz zamówień na podstawie kontraktów, w ramach których Spółka występuje jako wykonawca lub podwykonawca, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez Spółkę kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień.

Na dzień dzisiejszy Emitent nie otrzymał jednak od dostawców zaopatrujących Spółkę w materiały i urządzenia informacji o możliwości wstrzymania dostaw.

Aktualnie Spółka kontynuuje prace na budowach, mimo, że napotyka przejściowe trudności w ich realizacji. W odniesieniu do żadnego z istotnych kontraktów nie zostały wstrzymane prace budowlane/inżynieryjne. Jednocześnie mając na uwadze intencje Emitenta odnośnie zakończenia i rozliczenia realizacji kontraktu w Finlandii, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 135/2019 w celu ochrony zdrowia została podjęta decyzja o powrocie do kraju pracowników dedykowanych realizacji tego kontraktu.

Z punktu widzenia zapewnienia ciągłości pracy w zakładach produkcyjnych aktualny na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego stan przedstawia się następująco:

• Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach pracuje bez zakłóceń. Ma zapewnione główne materiały do produkcji do końca maja bieżącego roku. Mogą wystąpić przejściowe trudności z dostawami w obszarze zaopatrzenia - ewentualne braki w zaopatrzeniu po tym terminie skutkować będą opóźnieniami w produkcji a w przypadku dłuższych opóźnień w dostawach ewentualnym zatrzymaniem procesów produkcyjnych,

• Zakłady produkcji rozdzielnic w Koninie [Zakład Produkcji Rozdzielnic SN i nn oraz Zakład Produkcji Rozdzelnic WN] pracują pomimo napotykanych utrudnień w dostawach. Zakłady mają zapewnione materiały na kolejne dwa tygodnie realizacji zamówień - ewentualne braki w zaopatrzeniu po tym terminie skutkować będą opóźnieniami w produkcji, a w przypadku dłuższych opóźnień w dostawach ewentualnym zatrzymaniem procesów produkcyjnych.

• W związku z możliwością zamknięcia fabryk we Włoszech oraz niepewną sytuacją ciągłości dostaw z innych krajów mogą pojawić się trudności z zapewnieniem aparatury. W związku z tym realizacja zamówień w przyszłości może być zagrożona lub wstrzymana.

• Wzrost kosztów materiałów kupowanych za granicą w związku z istotnym osłabieniem złotego wobec EUR i USD.

Emitent podjął wszelkie możliwe środki ostrożności i zwiększył zasady bezpieczeństwa pracowników, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zarządzeń sformułowanych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przypadku obszarów funkcjonowania Spółki, tam gdzie to możliwe, został wprowadzony system pracy zdalnej, który jest jednak ograniczony ze względu na prowadzone kontrakty oraz działalność produkcyjną realizowaną przez Emitenta.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w Spółce 12 marca 2020 r., został powołany Zespół Kryzysowy w sprawie zagrożenia wirusem powodującym chorobę COVID-19. Zespołowi powierzono zadania związane z inicjowaniem oraz koordynowaniem wszelkich niezbędnych działań prewencyjnych i faktycznych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19.

Spółka monitoruje sytuację w zakładach produkcyjnych i na realizowanych budowach w sposób ciągły.

Ponadto w związku z upadłością ELEKTROBUDOWA SA, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2020 dnia 24 marca 2020 roku, Spółka ma ograniczoną dostępność do źródeł finansowania działalności co wpływa negatywnie na sytuację w zakresie płynności finansowej i zdecydowanie zwiększa ryzyko związane z sytuacją epidemiczną w szczególności na możliwości wprowadzania i finansowania działań zapobiegawczych, szczególnie w przypadku wystąpienia opóźnień realizacji zleceń i związanego z tym spadkiem poziomu sprzedaży bieżącej. Emitent zwraca uwagę, iż aktualnie Spółka nie posiada innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność Emitenta jest nieznany i obecnie niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta. Spółka będzie na bieżąco analizował sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność Emitenta.

W sytuacji zidentyfikowania zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację operacyjną i/lub finansową Emitenta, Emitent przekaże do wiadomości stosowny raport bieżący.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Marcin Ferdyn Syndyk masy upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »