XTRADEBDM (XTB): Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "XTB”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”, "Komisja”) ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,46]. Ocena została nadana na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że badanie i ocena nadzorcza nadawana w procesie BION przeprowadzana w danym roku kalendarzowym stanowi jedno z kilku kryteriów jakie są brane pod uwagę przez KNF przy formułowaniu corocznych zaleceń dla domów maklerskich w sprawie polityki dywidendowej. Opublikowane w dniu 16 grudnia 2020 r. Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2021 r. wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów, co powinno pozwolić Spółce na ewentualną wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy w zgodzie z tymi kryteriami.

Reklama

W Stanowisku KNF rekomenduje, aby dywidendę w 2021 r. wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2020 r.:

I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., z późn. zm., zwanym dalej: "rozporządzeniem 575/2013”) na dzień 31 grudnia 2020 r.:

• współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;

• współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;

• łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;

III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;

IV. podmiot w 2020 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2020 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji, z wyłączeniem naruszeń limitów odnoszących się do środków pieniężnych klientów.

B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2020 r.:

I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2020 roku;

III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2020 roku.

C. Dywidendę w kwocie przekraczającej zysk netto za 2020 r.:

I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A oraz osiągnął zysk netto za 2020 r.;

II. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1;

III. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przed dniem 26 czerwca 2021 r.:

• współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 12%;

• współczynnik kapitału Tier I nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 15%;

• łączny współczynnik kapitałowy nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 20%;

IV. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przed dniem 26 czerwca 2021 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie może spaść poniżej 75%;

V. dla podmiotów, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy w dniu 26 czerwca 2021 r. lub późnej (będą podlegały pod już obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019 r., zwane dalej: "rozporządzeniem 2019/2033”)):

• współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 150%;

• współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 187,5%;

• współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 250%.

Dodatkowo w Stanowisku Komisja wskazała, że domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzania sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2020 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego. Komisja zwróciła także uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że stanowiska KNF nie mają charakteru wiążących aktów prawnych, lecz raczej walor instrukcyjny, przy czym mogą stanowić istotne zalecenie dla organów statutowych podmiotów nadzorowanych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-28Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2020-12-28Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »