Reklama

KOMPUTRON (KOM): Informacja nt. skutków jednorazowych zdarzeń i operacji księgowych oraz wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, w którym Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informował m.in. o konieczności ujęcia skutków Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), a także następujących po niej umów wykonawczych, w sprawozdaniu finansowym kończącym rok obrachunkowy 2017/2018 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 roku dokonano zakończenia prac związanych z ujęciem w księgach Emitenta, jak również w sprawozdaniach finansowych spółek należących do Grupy Komputronik, zmian wyceny wartości godziwej określonych aktywów finansowych za rok obrachunkowy 2017/2018 dotyczących Ugody oraz opisanych powyżej umów, co pozwoliło na ustalenie wstępnych wyników jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2017/2018, które w sposób istotny różnią się od wyników finansowych prezentowanych za poprzednie okresy sprawozdawcze.

Reklama

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018.

Najistotniejsze zmiany o charakterze jednorazowym wprowadzone do ksiąg Emitenta i spółek z Grupy Emitenta to:

1. Ujęcie transakcji wynikających z Ugody z dnia 7 listopada 2017r.:

a. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Contanisimo Limited (zależnej w 100% od Emitenta), jako skutek ujęcia wyceny praw do przedsięwzięcia wydobywczego, którego nominalna wartość wynosi 35 mln zł, co do których to praw w okresie prowadzenia audytu finansowego nie skompletowano pełnej wyceny popartej badaniami geologicznymi, studium wykonalności i opłacalności tego przedsięwzięcia, zatem stosując wymagania MSR należało utworzyć rezerwę do czasu zakończenia tych procesów,

b. Wprowadzenie zmian w wycenach nieruchomości pozyskanych przez Grupę Emitenta jak i tych z posiadania, których Grupa zrezygnowała w efekcie podpisanej Ugody, które wpłynęły na wartość aktywów spółek Activa SA i Komputronik Signum sp. z o.o., (zależnych w 100% od Emitenta), jak również zmian we wzajemnych rozrachunkach między spółkami w Grupie Emitenta,

c. Zaewidencjonowanie powiązanych z Ugodą i umowami wykonawczymi kosztów prawnych, notarialnych i sądowych, zarówno poniesionych jak i tych, które Emitent spodziewa się ponieść w kwocie około 1,6 mln PLN.

Łączny wpływ zaewidencjonowania wszystkich operacji na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Komputronik był ujemny i wyniósł około (-42,3 mln PLN). W ujęciu jednostkowym obniżenie wyników Komputronik SA wyniosło około (-24,8 mln zł). Wskazane zmiany wyników finansowych nie są wywołane ujemnymi przepływami finansowymi.

2. Zmiany polityki rachunkowości, która polega na przyjęciu zasady okresowego przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości własnych Emitenta (zastosowanie MSR 16), która to zasada pozwala w bardziej precyzyjny sposób odzwierciedlić sytuację majątkową Emitenta. Wpływ przeszacowania wykazuje wzrost wartości nieruchomości o łączną wartość 14 mln zł, co wpływa na wzrost kapitałów własnych Emitenta (w układzie jednostkowym i skonsolidowanym).

3. Ujęcia skutków jednorazowych zdarzeń przestępczych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach zakończonego roku obrachunkowego (kradzieże towarów z magazynu oraz wyłudzenie towarów przez międzynarodową grupę przestępczą), o łącznej wartości (-) 3,4 mln PLN).

Poniżej zaprezentowano wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 - [w nawiasie przedstawiono dane za rok obrotowy 2016/2017].

Wstępne dane skonsolidowane:

- przychody ze sprzedaży: 2.045,0 mln PLN, [2.012,7 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik brutto ze sprzedaży: (+) 221,3 mln PLN, [(+) 194,4 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik z działalności operacyjnej: (+) 9,7 mln PLN, [(+) 19,9 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik netto: (-) 37,12 mln PLN, [(+) 9,96 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- EBITDA: (+) 22,1 mln PLN, [(+)32,3 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

Wstępne dane jednostkowe:

- przychody ze sprzedaży: 1.886,2 mln PLN, [1.992,8 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik brutto ze sprzedaży: (+) 179,8 mln PLN [(+) 172,8 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik z działalności operacyjnej: (+) 7,7 mln PLN, [(+) 17,8 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- wynik netto: (-) 19,97 mln PLN, [(+) 12,37 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

- EBITDA: (+) 17,9 mln PLN, [28,3 mln PLN w roku obrotowym 2016/2017];

Emitent informuje, że po uwzględnieniu powyższych zmian w wynikach finansowych i kapitałach własnych, nie zostaną przekroczone kowenanty określone w umowach z bankami finansującymi Grupy.

Wstępny wynik finansowy brutto za rok obrotowy 2017/2018 bez uwzględniania opisanych powyżej zdarzeń o charakterze jednorazowym:

- w ujęciu skonsolidowanym wyniósł(+) 10,9 mln PLN,

- w ujęciu jednostkowym wyniósł (+) 9,2 mln PLN.

Wstępny skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej za rok obrotowy 2017/2018 wyniósł (+) 14,6 mln PLN (wobec +19,9 mln PLN rok wcześniej).

Emitent wyjaśnia również, iż niezależnie od opisanych wcześniej czynników i operacji o charakterze jednorazowym na wstępne wyniki finansowe wpływ miały również m.in. następujące okoliczności:

- wzrost średniej marży na sprzedaży;

- wzrost kosztów w wyniku: zwiększania struktur sprzedażowych (przede wszystkim spółka zależna Komputronik Biznes sp. z o.o.), inwestycji w powiększenie możliwości logistycznych, wzrostu funduszu wynagrodzeń, zwiększenia wydatków marketingowych;

- znaczne poszerzenie sprzedawanego asortymentu i redukcja ryzyka związanego z istotnymi zmianami koniunkturalnymi w grupach towarowych, na których we wcześniejszych okresach koncentrowały się obroty realizowane przez Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy 2017/2018 zostaną zaprezentowane w rocznych sprawozdaniach finansowych, których publikacja została zaplanowana na dzień 30 lipca 2018r.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-18Krzysztof NowakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »