Reklama

INTERBUD (ITB): Informacja nt. uzupełnienia zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 w sprawie zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 września 2017 r. otrzymał od Pana Tomasza Grodzkiego zaktualizowane zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego treść Spółka przekazuje poniżej:

Reklama

"W nawiązaniu do zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa") przekazanego w dniu 24 lipca 2017 r. niniejszym raz jeszcze przekazuję ww. zawiadomienie uzupełnione w zakresie liczby akcji posiadanych łącznie przez porozumienie przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów oraz liczby akcji posiadanych łączne przez porozumienie po zmianie udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów.

Ja, niżej podpisany Tomasz Grodzki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:

1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Tomaszem Grodzkim oraz Sylwestrem Bogackim (PESEL: 74082202911) (dalej również jako: "Strony Porozumienia”), w dniu 21 lipca 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 15% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka”), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia – zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych – w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:

a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ”) jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.286.552 do 3.574.234, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

oraz

b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 2.998.868 do 3.286.551, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:

a. Tomasz Grodzki posiadał 287.684 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.368 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b. Sylwester Bogacki posiadał 287.683 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.366 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

c. poprzez porozumienie Tomasz Grodzki oraz Sylwester Bogacki posiadali łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedemset trzydzieści czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) obecnie Tomasz Grodzki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4) obecnie Sylwester Bogacki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

5) poprzez porozumienie Tomasz Grodzki oraz Sylwester Bogacki posiadają łącznie 1.150.734 (słownie: milion sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 16,4% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

6) nie ma podmiotów zależnych od Tomasza Grodzkiego lub Sylwestra Bogackiego posiadających akcje Spółki,

7) ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),

8) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,

9) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,

10) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

11) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

12) Poprzez porozumienie Tomasz Grodzki oraz Sylwester Bogacki są łącznie uprawnieni do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-18Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2017-09-18Robert PróchniakProkurentRobert Próchniak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »