ALCHEMIA (ALC): Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Boryszew S.A. sporządzone zgodnie z art. 77 ust. 7 oraz art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Reklama

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia:

"Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10 stycznia 2019 roku pomiędzy Boryszew, Panem Romanem Karkosik, Panią Grażyną Karkosik, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Strony”) niniejszym składa zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 90% w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”).

Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2019 roku, przez Strony, wezwania na sprzedaż akcji spółki Alchemia, w ramach którego Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, jako nabywający, nabyła 23.436.074 akcji Alchemia. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 12 marca 2019 roku.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, każda ze Stron posiadała następującą liczbę akcji Alchemia:

- Roman Karkosik posiadał bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 19,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 19,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, przy czym dodatkowo, do jego stanu posiadania wliczało się również liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, w tym wliczało się liczbę głosów posiadanych przez Alchemia w stosunku, do której Pan Roman Karkosik jest podmiotem dominującym, tj. 26.550.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 13,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Grażyna Karkosik posiadała 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 14,50% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 29.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 14,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew posiadała 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. posiadała 60.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 30,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. posiadała 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 7,62%, udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawniało do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed rozliczeniem powyższej transakcji, Strony posiadały łącznie 170.755.000 akcji Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 85,38% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 170.755.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 85,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 12 marca 2019 roku, każda ze Stron posiada następującą liczbę akcji Alchemia:

- Roman Karkosik posiada bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 19,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 19,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, przy czym dodatkowo, do jego stanu posiadania wlicza się również liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, w tym wlicza się liczbę głosów posiadanych przez Alchemia w stosunku, do której Roman Karkosik jest podmiotem dominującym, tj. 26.550.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Grażyna Karkosik posiada 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 14,50% kapitału zakładowego Alchemia, i uprawnia do 29.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 14,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew posiada 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. posiada 83.636.074 akcje zwykłych na okaziciela Alchemia, stanowiące, po zaokrągleniu, 41,82% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 83.636.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 41,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. posiada 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62%, udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawnia do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rozliczeniu powyższej transakcji w dniu 12 marca 2019 roku, Strony posiadają łącznie 194.191.074 akcje Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 97,10% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 194.191.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 97,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Podmiotami zależnymi od Romana Karkosika posiadającymi akcje Alchemia są Boryszew, Impexmetal S.A., Alchemia, Eastside-Bis Sp. z o.o.

Podmiotami zależnymi od Boryszew posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o.

Podmiotami zależnymi od Impexmetal posiadającymi akcje Alchemia są Eastside-Bis Sp. z o.o.

Brak jest podmiotów zależnych od Grażyny Karkosik oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. posiadających akcje Alchemia.

Ponadto Boryszew informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-12Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »