Reklama

IMPEL (IPL): Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:


Zarząd Impel S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji od spółki zależnej od Emitenta, działającej pod firmą Impel Facility Services Sp. z o.o. (dalej IFS) o doręczeniu w dniu 5 lutego 2019 r. decyzji administracyjnej Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) datowanej na 21 stycznia 2019 r. dotyczącej postępowania administracyjnego toczącego się od lipca 2016 roku, w zakresie żądania zwrotu kwot wypłaconych tytułem dofinansowań do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych za okresy sprawozdawcze: listopad 2012 r, grudzień 2012 r. – czerwiec 2013 r., sierpień – listopad 2013 .r, luty 2014 r., maj 2014 r., październik 2014 r., listopad 2014 r., wrzesień – październik 2015 r. (dalej Postępowanie).

Reklama

Emitent informował o Postępowaniu wobec IFS po raz pierwszy w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Impel za III kwartał 2016 roku, gdzie wskazywał oszacowaną do zwrotu przez IFS wartość pomocy publicznej na kwotę: 13 713 799,15 zł, a ostatnio w raporcie bieżącym numer: 2/2019 z dnia 15.01.2019 roku, w którym Emitent wskazywał łączną kwotę postępowań toczących się wobec podmiotów Grupy Impel (uwzględniając wartość Postępowania).

W decyzji administracyjnej z dnia 21 stycznia 2019 r. PFRON zawarł następujące rozstrzygnięcie wobec Postępowania:

1. umorzył postępowanie administracyjne co do kwoty 12.75.680,42 zł,

2. nakazał IFS zwrot kwoty 1.038.118,73 zł za okres sprawozdawczy listopad 2012 wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych od 4 stycznia 2013 r. tytułem dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych .

W uzasadnieniu wydanej decyzji PFRON wskazał na następujące okoliczności:

Ad. 1

Jako podstawę do wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne PFRON wskazał art. 26a ust. 1a (2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji), zgodnie z którym: Kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a 1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2 % składek należnych za dany miesiąc.

Z weryfikacji przeprowadzonej przez PFRON, dokonanej na podstawie pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że kwota składek rzekomo opłacona przez IFS z uchybieniem terminu wskazanego w art. 26a ust. 1a (1) pkt 3 ustawy o rehabilitacji w okresach wskazanych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania (wyjąwszy okres sprawozdawczy listopad 2012 r.), wynosi poniżej 2% składek należnych za te miesiące, a zatem nie stanowi podstawy do żądania zwrotu środków za wskazane okresy.

Ad. 2

PFRON w tym względzie oparł rozstrzygnięcie jedynie na danych ZUS w zakresie rozliczenia ogólnego stanu konta IFS, jako płatnika składek w ZUS i nakazał zwrot kwoty 1 038 118,73 zł wypłaconej tytułem dofinansowań do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych z uwagi na rzekome nieterminowe/późniejsze wpłaty w łącznej kwocie wynoszące jedynie 324,37 zł. Rozstrzygniecie PFRON zatem w żadnej mierze nie uwzględniało weryfikacji w jakim zakresie rzekome nieterminowe/późniejsze wpłaty, dotyczyły pracowników niepełnosprawnych, na których uzyskano z PFRON kwestionowaną pomoc publiczną (zmiana kierunków działania PFRON w porównaniu z dotychczasowymi stanowiskami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych czy też samego PFRON co do definiowania kosztów płac w odniesieniu do konkretnego pracownika niepełnosprawnego, na którego uzyskano z PFRON pomoc publiczną).

W ocenie Emitenta także w zakresie okresu sprawozdawczego listopad 2012 r. PFRON zobligowany był do weryfikacji czy wobec IFS nie zaistniała przesłanka negatywna do dalszego prowadzonego postępowania administracyjnego, a określona brzmieniem art. 26a ust. 1a (2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym: Kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a 1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc. Mając na uwadze znikomość rzekomej nieterminowej/późniejszej wpłaty (kwota 324,37 zł), w ocenie IFS także w zakresie okresu sprawozdawczego listopad 2012 r. PFRON winień wydać decyzję umarzającą postępowanie.

IFS przysługuje prawo do złożenia do PFRON wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z którego wobec ww. zastrzeżeń IFS skorzysta.

Obecnie łączna, wynikająca ze wszystkich postępowań wszczętych od 2016 roku, kwota zwrotu środków PFRON wobec spółek Grupy Impel oszacowana jest na 11.339.545,58 zł w tym:

(1) wynikających ze wszczętych postępowań administracyjnych niezakończonych decyzjami: 2.016.114,83 zł,

(2) wynikających z decyzji PFRON 9.323.430,75 zł (spółki Emitenta odwołały się od wszystkich negatywnych dla nich decyzji, względnie w przypadku IFS w zakresie ww. decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie złożony nie później niż do dnia 19 lutego 2019 r.).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja poufna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-05Wojciech RembikowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »