Reklama

APANET (APA): Informacja o działaniach prawnych Emitenta oraz o działania podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, "Spółka”) informuje, co następuje:

W dniu 29 października 2018 r. Zarząd Emitenta powziął wiedzę, że w dniu 26 września 2018 r. do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Pana Andrzeja Lisa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS danych Pana Dariusza Karolaka jako Prezesa Zarządu Emitenta, nie zawierający jednoczesnego wniosku o wpisanie danych jakiejkolwiek innej osoby umocowanej do reprezentowania Emitenta. Do wniosku dołączone zostało pismo wskazujące jakoby Pan Dariusz Karolak zakończył pełnie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 30 czerwca 2018 r. wraz z upływem 3-letniej kadencji Zarządu. Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 35105/18/507.

Zarząd Emitenta wskazuje, że uchwałą nr 3/12/2017 z dnia 08.12.2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Prezesa Zarządu Emitenta w osobie Pana Dariusza Karolak na trzyletnią kadencję. Kopia w/w uchwały Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie z powództwa Pana Andrzeja Lisa przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. o ustalenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego (sygn. akt X GC 119/18). Zarząd Emitenta informuje, że Pan Andrzej Lis, który kontroluje przesyłki pocztowe wysyłane na adres spółki zależnej, nie poinformował o wpłynięciu na adres spółki zależnej pozwu Pana Andrzeja Lisa pełnomocnika do reprezentowania spółki zależnej w sporach z członkami zarządu, co doprowadziło do sytuacji, w której spółka zależna nie wniosła odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez Sąd terminie. Pełnomocnik procesowy Pana Andrzeja Lis wnosił o wydanie przez Sąd wyroku zaocznego, tzn. bez wzięcia pod uwagę stanowiska strony pozwanej. Powziąwszy wiedzę o powództwie Pana Andrzeja Lisa Zarząd Emitenta zgłosił interwencję uboczną po stronie spółki zależnej wnosząc o oddalenie powództwa w całości. Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował o powództwie Pana Andrzeja Lisa pełnomocnika spółki zależnej Panią Katarzynę Leszczyńską, która złożyła odpowiedź na pozew również wnosząc o oddalenie powództwa Pana Andrzeja Lisa w całości. Na rozprawie Sąd uznał odpowiedź na pozew spółki zależnej za wniesioną po upływie zakreślonego przez Sąd terminu, co skutkowało jej zwrotem. Jednocześnie Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 10 października 2018 r. celem umożliwienia ustosunkowania się Pana Andrzeja Lisa do interwencji ubocznej Emitenta oraz rozpoznania ewentualnej opozycji. W okresie pomiędzy rozprawami pełnomocnik spółki zależnej Pani Katarzyna Leszczyńska złożyła do Sądu pismo z wnioskiem o uchylenie zarządzenia o zwrocie odpowiedzi na pozew wskazując, że nie była informowana przez Pana Andrzeja Lisa, który kontroluje korespondencję wpływającą do spółki zależnej o wpłynięciu pozwu, ani pisma Sądu wyznaczającego termin na ustosunkowanie się do pozwu. Ponadto Pani Katarzyna Leszczyńska złożyła osobne pismo procesowe zawierające stanowisko spółki zależnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów. Pan Andrzej Lis złożył do Sądu pismo informujące o rzekomym wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego udzielonego pełnomocnikowi Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa działającego jakoby jako Prezes Zarządu Emitenta. Na rozprawie sądowej w dniu 10 października 2018 r. Sąd nie uznał Pana Andrzeja Lisa za osobę umocowaną do reprezentowania Emitenta i w konsekwencji uznał za prawidłowe umocowanie pełnomocnika procesowego Emitenta. Sąd wydał postanowienie oddalające opozycję Pana Andrzeja Lisa do interwencji ubocznej zgłoszonej przez Emitenta i wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 15 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie z powództwa Pani Anny Gardiasz przeciwko APANET S.A. o ustalenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 11 sierpnia 2017 r. odwołującej Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i powołującej na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego (sygn. akt X GC 120/18). Sąd wysłuchał stanowisk pełnomocników procesowych stron. Pełnomocnik procesowy Emitenta wniósł o rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności czy Pani Anna Gardiasz posiada interes prawny do wystąpienia z powództwem, gdyż ustalenie braku takiego interesu prawnego powinno skutkować oddaleniem jej powództwa jeszcze przed przeprowadzeniem całego wnioskowanego przez strony postępowania dowodowego. Celem rozważenia zasadności wydania wyroku wstępnego oraz ewentualnie prowadzenia dalszego postępowania dowodowego Sąd odroczył rozprawę do dnia 13 grudnia 2018 r.

Zarząd Emitenta przypomina, że przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu pod sygn. akt IX C 741/18 toczy się postępowanie z powództwa Emitenta przeciwko Panu Marcinowi Borowcowi i Pani Edycie Kolendowicz o ustalenie nieważności umów zbycia udziałów w spółce zależnej z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

Ponadto Zarząd Emitenta przypomina, że Prokuratura Rejonowa Wrocław – Fabryczna pod sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018 prowadzi śledztwo w sprawie wyrządzenia Emitentowi znacznej szkody majątkowej przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Lisa.

Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Lisa oraz współdziałające z nim osoby, w szczególności próby podważania legitymacji Zarządu Emitenta i pełnomocników procesowych Emitenta do działania w imieniu APANET S.A. w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie interesów Emitenta wobec działań podjętych przez Pana Andrzeja Lisa w sierpniu i wrześniu 2017 r. Zarząd Emitenta rozważa zwrócenie się do Prokuratury o przystąpienie do toczących się cywilnych postępowań sądowych w trybie art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-30Dariusz KarolakPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »