Reklama

08OCTAVA (08N): Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2012 r., na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano 51.451.785 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.145.178,50 zł (dalej łącznie "Akcje II"), stanowiących łącznie 40,89% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 51.451.785 (pięćdziesięciu jeden milionom czterystu pięćdziesięciu jeden tysiącom siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 40,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nabytych przez Spółkę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 6 lipca 2012 r. ("Wezwanie"). W Wezwaniu złożono zapisy na 90.999.380 (które stanowią 96,56% akcji dotychczas nieskupionych przez Spółkę) akcji, tym samym stopa redukcji wyniosła 43,46%. O transakcji nabycia akcji własnych w Wezwaniu, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wynagrodzenie zapłacone przez OCTAVA NFI SA z tytułu nabycia 1 (jednej) akcji własnej w ramach Wezwania wyniosło 6,15 zł (sześć złotych piętnaście groszy). Łącznie za wszystkie Akcje II nabywane przez siebie w Wezwaniu, Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 316.428.477,75 zł (trzysta szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Przed nabyciem Akcji II, Spółka posiadała akcje własne (dalej "Akcje I") w łącznej liczbie 31.605.034 (trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.160.503,40 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzy złote czterdzieści groszy). Akcje I stanowiły łącznie 25,11% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadały 31.605.034 (trzydziestu jeden milionów sześciuset pięciu tysięcy trzydziestu czterech) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 25,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Spółka informowała o nabyciu Akcji I w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 21 maja 2012 r.)

W wyniku nabycia Akcji II, Spółka posiada łącznie 83.056.819 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.305.681,90 zł (osiem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), stanowiących łącznie 65,999999% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających łącznie w chwili nabycia 83.056.819 (osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,999999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 ksh, Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z tych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności które zmierzają do zachowania tych praw.

Nabycie Akcji II przez Spółkę nastąpiło na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r. (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 10/2012 w dniu 23 marca br.), w celu umorzenia tych akcji, zgodnie z art. 359 § 1 i 2 ksh w związku z art. 362 § 1 punkt 5 ksh oraz na podstawie § 12 Statutu Spółki.

Akcje I i Akcje II ulegną umorzeniu z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego Uchwałą nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm.") oraz § 5 ust. 1 pkt 1,3 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)
Agnieszka Słowik - Pełnomocnik

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »