Reklama

PGE (PGE): Informacja o niepieniężnych zdarzeniach o charakterze jednorazowym wpływających na skonsolidowane wyniki Grupy PGE w IV kwartale 2012 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat przewidywanego wpływu niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane wyniki finansowe GK PGE w IV kwartale 2012 roku.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok Grupa PGE zamierza ująć niepieniężne zdarzenia o charakterze jednorazowym w segmencie Energetyki Konwencjonalnej, z których najbardziej istotne to:

1. Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) wraz z korektą wynikającą z wygranych sporów przed Sądem Apelacyjnym

Przychody z tytułu rekompensat KDT ze względu na swój charakter są prezentowane oddzielnie w rachunku zysków i strat. Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji, wpływ zdarzeń jednorazowych z tytułu rekompensat KDT na przychód i zysk EBITDA w IV kwartale 2012 roku w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wynosi łącznie ok. 1.253 mln złotych. Na tą kwotę składają się w głównej mierze przychody wynikające z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT z uwzględnieniem m.in. zaktualizowanej ścieżki cen energii elektrycznej oraz ze zmiany alokacji korekty końcowej - w łącznej wysokości ok. 1.184 mln złotych. Pozostała kwota ok. 69 mln złotych wynika z tytułu korekty przychodów w wyniku kolejnego wygranego sporu przed Sądem Apelacyjnym.

2. Odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra

Na podstawie przeprowadzonych zgodnie z MSR 36 testów na utratę wartości dla poszczególnych wytwórców energii elektrycznej i ciepła, Grupa PGE aktualizuje wartość Elektrowni Dolna Odra. Wyniki testu wskazały na utratę bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w wysokości ok. 1,486 mln złotych.

3. Zmiana wyceny rezerwy rekultywacyjnej w wyniku zmiany założeń stopy dyskonta

Istotny spadek stóp procentowych w Polsce w IV kwartale 2012 roku spowodował konieczność zmiany stopy dyskonta przyjmowanej w Grupie PGE m.in. dla wyceny rezerwy rekultywacyjnej (z poziomu 5,75% na koniec 2011 roku, do 4,00% na koniec 2012 roku). Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała wzrost wartości rezerwy rekultywacyjnej o ok. 886 mln złotych.

4. Odpis aktualizujący wartość nakładów na realizację projektu CCS

Do końca 2012 roku ze względu na brak dofinansowania ze środków wspólnotowych, PGE nie udało się zapewnić finansowania dla projektu CCS (carbon capture and storage). Ponadto, Grupa PGE identyfikuje szereg ryzyk technologicznych, prawnych i społecznych które wskazują na istotne zagrożenie dla kontynuacji projektu. W związku z powyższym dokonano odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów w wysokości ok. 156 mln złotych.

"��

Poza powyższymi zdarzeniami, które Grupa PGE zamierza ująć w segmencie Energetyka Konwencjonalna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok GK PGE, ujęte zostanie również niepieniężne zdarzenie jednorazowe polegające na zmianie rezerw aktuarialnych w wyniku zmiany założeń aktuarialnych, w tym zmiany stopy dyskonta. Z tego tytułu rezerwa na świadczenia w okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 244 mln złotych. Natomiast rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 202 mln złotych (brak wpływu na zysk netto, wpływa natomiast na pozostałe całkowite dochody).

Przewidywany łączny wpływ wyżej wymienionych niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane wyniki Grupy PGE przedstawia się następująco:

- Wpływ na wynik brutto - ok. (1.519) mln złotych

- Wpływ na zysk EBITDA - ok. (1.519) mln złotych

- Wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - ok. (1.213) mln złotych

- Wpływ na pozostałe całkowite dochody po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego - ok. (164) mln złotych.

Zastrzeżenie:

Sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja jednostkowego raportu rocznego PGE i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy PGE za 2012 rok nastąpi 14 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późn. zmianami).
Krzysztof Kilian - Prezes Zarządu
Wojciech Ostrowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »