Reklama

BAHOLDING (BAH): Informacja o obrocie akcjami emitenta. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2013
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1583, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent], informuje o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2013 r.:

Reklama

1. od pełnomocnika osoby obowiązanej, którą jest Mariusz Wojciech Książek - dyrektor i jedyny udziałowiec spółki Cosinda Holdings Limited (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) oraz Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz Marvipol S.A., zawiadomienia o transakcji dotyczącej obrotu akcjami Spółki zawartej przez Cosinda Holdings Limited.

Opis transakcji:

Data transakcji 22 stycznia 2013 r.

Miejsce transakcji Warszawa

Rodzaj transakcji Sprzedaż akcji

Tryb zawarcia Transakcja pozagiełdowa

Średnia cena 0,20 PLN

Wolumen 29.600

Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, wyraziła zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska.

2. od osoby obowiązanej pełniącej funkcję w organach spółki, zawiadomienia o transakcjach obrotu akcjami Emitenta zawartych w roku kalendarzowym 2012 przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, których suma wartości nie osiągnęła kwoty 5.000,- €.

Opis transakcji:

Data transakcji 22 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,59 PLN

Wolumen 25

Data transakcji 23 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,59 PLN

Wolumen 25

Data transakcji 24 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,60 PLN

Wolumen 25

Data transakcji 27 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,58 PLN

Wolumen 15

Data transakcji 28 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,59 PLN

Wolumen 15

Data transakcji 29 sierpnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,59 PLN

Wolumen 15

Data transakcji 3 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,40 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 4 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,18 PLN

Wolumen 45

Data transakcji 5 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,39 PLN

Wolumen 40

Data transakcji 7 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,39 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 10 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,40 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 11 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,40 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 12 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,38 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 14 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,28 PLN

Wolumen 40

Data transakcji 17 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,16 PLN

Wolumen 40

Data transakcji 18 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 19 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 20 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 21 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 26 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 27 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,20 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 28 września 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,19 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 1 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,91 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 3 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,00 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 4 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 10,00 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 5 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,90 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 8 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,99 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 9 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,99 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 9 października 2012 r.

Miejsce transakcji Catalyst - rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno obligacji zwykłych

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 95,19 PLN

Wolumen 4

Data transakcji 10 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,99 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 11 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,99 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 12 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,84 PLN

Wolumen 60

Data transakcji 15 października 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 9,90 PLN

Wolumen 20

Data transakcji 27 grudnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 8,94 PLN

Wolumen 10

Data transakcji 28 grudnia 2012 r.

Miejsce transakcji Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Rodzaj transakcji Kupno akcji

Tryb zawarcia Transakcja sesyjna zwykła

Średnia cena 8,94 PLN

Wolumen 10

Osoba obowiązana, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia, nie wyraziła zgody na publikację swojego imienia i nazwiska.
Sławomir Horbaczewski - Pełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »