Reklama

REDAN (RDN): Informacja o odpisie aktualizującym wartość udziałów w Top Secret Sp. z o.o. oraz o rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony w Top Secret Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2016, został przeprowadzony test na utratę wartości aktywów finansowych Emitenta w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi.

Reklama

Wartość udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2016 r. została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę na kwotę 30,7 mln zł. Dotychczas w księgach Redan SA udziały te były wycenione na kwotę 41,0 mln zł. W związku z powyższym w dniu 13 marca 2017 r. Zarząd Redan SA podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. o.o. o kwotę 10,3 mln zł.

Odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. obciążając koszty finansowe, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem.

Odpis ten – w związku z tym, że dotyczy on udziałów w spółce zależnej – zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań Grupy Redan, a zatem nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan.

Wycena została dokonana metodą przychodową (DCF), w oparciu o prognozę zarządu spółki Top Secret Sp. z o.o. Prognoza ta jest zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi wyników rynku modowego Grupy Redan które zakładają uzyskanie rentowności w tym segmencie. Prognoza została sporządzona na okres 5 lat przy założeniu poprawy marży na sprzedaży generowanej przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. Prognoza zakłada w szczególności:

(i) nieznaczny (ok. 5% rocznie) wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży z dotychczasowych kanałów dystrybucji;

(ii) nieznaczną poprawę marży handlowej, uzyskaną dzięki zwiększeniu udziału w sprzedaży towarów nieprzecenionych;

(iii) utrzymanie aktualnego udziału kosztów bieżących poszczególnych kanałów dystrybucji w ich przychodach ze sprzedaży oraz jednocześnie niskiej, kilku procentowej redukcji poziomu kosztów stałych, jako rezultatu wzrostu efektywności;

(iv) zmiany organizacyjne w Grupie Redan związane z przeniesieniem z Redan SA do Top Secret Sp. z o.o. pełnej obsługi logistycznej segmentu modowego, zarówno rynku krajowego, jak i zagranicy; nastąpi to po wdrożeniu w Top Secret Sp. z o.o. systemu SAP, co jest planowane na przełomie 2017/2018; spowoduje to przejęcie od Redan SA: (i) sprzedaży do odbiorców zagranicznych, (ii) części marży, którą dotychczas pobierał Redan SA za obsługę logistyczną operacji na rynku modowym, a z drugiej strony także – przejęcie bezpośrednich kosztów logistyki od Redan SA. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na wyniki segmentu modowego Grupy Redan, lecz poprawi wyniki jednostkowe spółki Top Secret Sp. z o.o.

Po okresie szczegółowej prognozy przyjęto dla okresu rezydualnego wartości wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow) bazując na danych z ostatniego okresu prognozy ze stopą wzrostu w wysokości 0,5% rocznie, a także założono, że wysokość nakładów inwestycyjnych będzie zbliżona do wartości amortyzacji. Zarówno w okresie szczegółowej prognozy jak i w okresie rezydualnym przyjęto stopę dyskontową na poziomie 14%. Stopa ta uwzględnia m.in. ryzyko kraju, ryzyko branży, ryzyko specyficzne spółki Top Secret Sp. z o.o., stopę wolną od ryzyka i koszt długu w spółce.

Zarząd wyjaśnia jednocześnie, że sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2015 Emitent przeprowadził również test na utratę wartości aktywów w postaci udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o. Jego wynik nie wskazywał na konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość tych udziałów.

Dodatkowo, bazując na powyżej przedstawionej 5-letniej prognozie, Top Secret Sp. z o.o. dokonała rozwiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1,3 mln zł. Rozwiązanie aktywa nie ma wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Jednakże kwota rozwiązanego aktywa podwyższy kwotę podatku dochodowego wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. a tym samym pomniejszy o tą kwotę wynik netto.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z Grupy Kapitałowej Redan.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-14Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński

Dowiedz się więcej na temat: oo | top

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »