Reklama

08OCTAVA (08N): Informacja o otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A.

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Octava") informuje, iż w dniu 15 czerwca br., otrzymał od Pełnomocnika Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Spółka"), działającej także w imieniu Elliott International, L.P. oraz Elliott Associates, L.P., tworzących grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) ("Grupa Kapitałowa") zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Octava NFI S.A.

Spółka zmniejszyła swój udział w spółce pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez zbycie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 1.000 (słownie: jednego tysiaca) akcji Octava, reprezentujących 0,0007946% kapitału zakładowego oraz 0,0007946% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Pełnomocnik Spółki poinformował, iż w związku z powyższym:

1) zmniejszenie udziału Spółki jest wynikiem transakcji giełdowych sprzedaży akcji Spółki, zawartych na sesjach giełdowych, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2012 r., za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 12 czerwca br. Spółka dokonała sprzedaży 1.000 (słownie: jednego tysiąca) akcji stanowiących 0,0007946% kapitału zakładowego Octava oraz 0,0007946% głosów na walnym zgromadzeniu Octava.

2) dotychczas Spółka posiadała 47.119.317 (czterdzieści siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemnaście) akcji Octava, stanowiących 37,4427% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 47.119.317 (czterdzieści siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, stanowiących 37,4427% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava;

3) dotychczas Grupa posiadała 47.119.317 (czterdzieści siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemnaście) akcji Octava, stanowiących 37,4427% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 47.119.317 (czterdzieści siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, stanowiących 37,4427% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava;

4) po rozliczeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w punkcie 1) powyżej, Spółka posiada 47.118.317 (czterdzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemnaście) akcji Octava, stanowiących 37,4419% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 47.118.317 (czterdzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, stanowiących 37,4419% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava;

5) po dokonaniu transakcji, o której mowa w punkcie 1) powyżej, Grupa posiada 47.118.317 (czterdzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemnaście) akcji Octava, stanowiących 37,4419% kapitału zakładowego Octava i reprezentujących 47.118.317 (czterdzieści siedem milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, stanowiących 37,4419% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Octava;

6) w wyniku przeprowadzenia transakcji, o której mowa w punkcie 1) powyżej, Spółka (oraz konsekwentnie Grupa) utraciła stosunek dominacji względem Octava NFI S.A., co przejawia się w tym, że siła głosu Spółki na walnych zgromadzeniach Octava (wynosząca dotychczas 50,000001%) ulegnie zmniejszeniu do 49,9989%. Wynika to z faktu, że Octava nabyła akcje własne w liczbie 31.605.034 (trzydziestu jeden milionów sześciuset pięciu tysięcy trzydziestu czterech), z których zgodnie z prawem nie może wykonywać prawa głosu.

7) inne podmioty wchodzące w skład Grupy nie posiadają akcji Octava, jak również na skutek dokonania transakcji, o której mowa w punkcie 1) powyżej nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego udziału w kapitale zakładowym Octava ani udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Octava;

8) Spółka, jej podmioty zależnie ani też inne podmioty wchodzące w skład Grupy nie zawierały umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z innych akcji Octava.
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »