Reklama

ALTUSTFI (ALI): Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka lub ALTUS TFI S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu 22 maja 2017 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa”) od Pana Piotra Osieckiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia z dnia 16 grudnia 2016 r.

Reklama

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek zarejestrowania w dniu 17 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5.893.000,00 złotych do kwoty 4.552.000,00 złotych poprzez umorzenie 13.410.000 akcji własnych Spółki.

Przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 16.453.170 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.953.170 akcji na okaziciela) stanowiących 27,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 23.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 36,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.953.170 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 15,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 8.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 13,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o, przed zmianą udziału, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 16.153.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) stanowiących 27,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 35,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Pan Piotr Osiecki posiadał 300.000 akcji Spółki stanowiących 0,51 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 0,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału na skutek umorzenia 13.410.000 akcji Spółki, Pan Piotr Osiecki posiada łącznie 16.453.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.953.170 akcji na okaziciela) stanowiących 36,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 16,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,29 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.953.170 akcji na okaziciela Spółki stanowi 19,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o. Pan Piotr Osiecki posiada łącznie 16.153.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) stanowiących 35,49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 44,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Pan Piotr Osiecki posiada 300.000 akcji Spółki, stanowiących 0,66 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 0,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Piotra Osieckiego posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Pan Piotr Osiecki nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Spółka informuje ponadto o otrzymaniu w dniu 22 maja 2017 r. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa”), od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("OI Sp. z o.o.”), będącej akcjonariuszem ALTUS TFI S.A. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia z dnia 16 grudnia 2016 r.

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek zarejestrowania w dniu 17 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5.893.000,00 złotych do kwoty 4.552.000,00 złotych poprzez umorzenie 13.410.000 akcji własnych Spółki.

Przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, OI Sp. z o.o. posiadała łącznie 16.153.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) stanowiących 27,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,61% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.653.170 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 14,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 8.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowił 13,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału polegającej na umorzeniu 13.410.000 akcji własnych Spółki, OI Sp. z o.o. posiada łącznie 16.153.170 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 35,49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 44,61% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 16,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,29 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.653.170 akcji na okaziciela Spółki stanowi 19,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od OI Sp. z o.o. posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

OI Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Jednocześnie Spółka informuje o zmniejszeniu poniżej 20%, 15%, 10% oraz 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek zarejestrowania w dniu 17 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5.893.000,00 złotych do kwoty 4.552.000,00 złotych poprzez umorzenie 13.410.000 akcji własnych Spółki.

Przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Spółka posiadała 13.410.000 akcji własnych Spółki stanowiących 22,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 13.410.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Po zmianie udziału, o której mowa powyżej, Spółka nie posiada akcji własnych Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 45.520.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 53.020.000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-22Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2017-05-22Andrzej Ladko Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »