Reklama

ALUMETAL (AML): Informacja o planie naprawczym spółki z grupy kapitałowej Arche

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka”, "Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 08 marca 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego jednostki zależnej ALUMETAL S.A. – ALUMETAL Poland sp. z o.o. wiadomość o zatwierdzeniu w dniu 24 listopada 2016 roku przez Sąd Handlowy w Paryżu planu naprawczego przewidującego kontynuowanie działalności, w ramach procedury naprawczej prowadzonej na prawie francuskim względem SIFA Technologies Société anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Orleans Cedex 2 (Francja), należącej według posiadanych przez Emitenta informacji do grupy kapitałowej Arche.

Reklama

Zatwierdzenie w/w planu naprawczego spowodowało wejście w życie protokołu ustaleń zawartego pomiędzy SIFA Technologies Société anonyme a ALUMETAL Poland sp. z o.o. ("Protokół ustaleń”), w którym przyjęto sposób zaspokojenia wierzytelności ALUMETAL Poland sp. z o.o. wynoszącej 839.610,86 Euro (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziesięć Euro osiemdziesiąt sześć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiada kwocie 3.716.201,63 zł (słownie: trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze, po kursie z dnia 24 listopada 2016 roku).

Protokół ustaleń przewiduje zapłatę kwoty 419.805,43 Euro (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć Euro czterdzieści trzy centy), co zgodnie z w/w Rozporządzeniem odpowiada kwocie 1.858.100,81 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych osiemdziesiąt jeden groszy) tj. 50% ogólnej kwoty wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym, w dwunastu równych ratach miesięcznych o wysokości 34.983,00 Euro (słownie trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy Euro zero centów) płatnych w ciągu 12 kolejnych miesięcy począwszy od zapłaty pierwszej raty, przy czym kwota pierwszej raty wynosić będzie 34.992,43 Euro. Wpłata pierwszej raty powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia planu (tj. do dnia 01 grudnia 2016 roku). Zapłata kolejnych rat ma następować w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (lub w następnym dniu roboczym) przez 11 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca pierwszej wpłaty.

W przypadku wykonania spłaty wierzytelności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Protokole ustaleń ALUMETAL Poland sp. z o.o. zobowiązała się do umorzenia pozostałych 50% ogólnej kwoty wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym. Strony uzgodniły również zmianę sposobu prowadzenia stosunków handlowych polegającą m. in. na dokonywaniu przez SIFA Technologies Société anonyme natychmiastowych płatności bieżących zobowiązań. W przypadku braku dokonania spłaty zgodnie z Protokołem ustaleń wierzytelność ALUMETAL Poland sp. z o.o. ma zostać spłacona w pełnej wysokości w okresie objętym Planem naprawczym tj. do 2026 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-25Szymon AdamczykPrezes Zarządu
2016-11-25Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »