Reklama

08OCTAVA (08N): Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji Octava NFI S.A.

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. ("Fundusz", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh w związku z art. 362 § 1 pkt 5 ksh oraz na podstawie art. 12 Statutu Spółki, podjęło uchwałę nr 16/2012 w sprawie umorzenia akcji Spółki. Na podstawie ww uchwały nastąpi dobrowolne umorzenie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 8.305.681,90 zł, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej łącznie "Umarzanymi Akcjami"). Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h., na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h.

Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia:

a) 31.605.034 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje od akcjonariusza Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku (dalej łącznie "Akcje I").

b) 51.451.785 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji (dalej łącznie "Akcje II") od akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Umarzanych Akcji wynosi 438.107.858,65 zł.

Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji I wynosić będzie 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję I oraz łącznie 121.679.380,90 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje I.

Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji II wynosić będzie 6,15 zł (słownie: sześć złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję II oraz łącznie 316.428.477,75 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

W wyniku nabycia wszystkich Umarzanych Akcji Spółka - do czasu umorzenia Umarzanych Akcji - posiadać będzie łącznie 83.056.819 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących łącznie 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo łącznie do 83.056.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie będzie mogła wykonywać praw udziałowych z Umarzanych akcji.

Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.

Po dokonaniu umorzenia Umarzanych Akcji , kapitał zakładowy Funduszu będzie wynosił 4.278.684,60 zł i będzie się dzielił na 42.786.848 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 42.786.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | zgromadzenie | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »