Reklama

STARHEDGE (SHG): Informacja o podjętych uchwałach w dniu 21 lipca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Emitenta - raport 74

Raport bieżący nr 74/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki STARHEDE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 21 lipca 2014 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Reklama

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 8 lipca 2014 roku, zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. informuje o wyborze w dniu 21 lipca 2014 roku:

a) nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

Pana Krzysztofa Majkowskiego – aktualnie pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Midas S.A. Pan Krzysztof Majkowski w 1988 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (Technika Świetlna). W latach 1988-1991 zajmował stanowisko Managera w Show Service Zurich. Następnie od 1991 r. do 2003 r. był Dyrektorem Zarządzającym sieci handlu detalicznego Chrispol a od 2003 r. Prezesem Zarządu spółki Performance Marketing Group Sp. z o.o. Ponadto od 2009 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki: Amicomm Sp.zo.o. zajmującej się działalnością w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej oraz Travers Consulting sp. z o.o. Pan Krzysztof Majkowski w latach 2006-2009 był Członkiem Zarządu w spółce deweloperskiej Nord Development Sp. z o.o. Pan Krzysztof Majkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Krzysztof Majkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pana Artura Zdybickiego – absolwenta Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menadżerskim oraz studiów MBA- Danube University Krems (Austria), specjalizującego się w doradztwie strategicznym oraz "Project Management”. Pan Artur Zdybicki pełnił funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach takich jak: Mondi Świecie S.A., Frantschach Packaging AG oraz E.ON Energie. Od 2003 do 2013 roku związany ze spółką Polenergia S.A. należącej do Grupy Kulczyk Investments, w której był akcjonariuszem a w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2010 roku do stycznia 2013 roku kierował projektem mającym na celu realizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim uzyskując pierwsze w Polsce decyzje lokalizacyjne oraz warunki przyłączeniowe o mocy 1200 MW. W latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Fair Minds Consulting Group sp. z o.o. Od stycznia 2014 roku do chwili obecnej jest Partnerem w Spółce Delta Capital Group sp. z o.o. prowadzącej działalność w sektorze finansowym. z Pan Artur Zdybicki ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych SSP i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Artur Zdybicki, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

b) Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) ze skutkiem na dzień 1 września 2014 roku w osobie Pana Grzegorza Figurskiego.

Pan Grzegorz Figurski jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, który w swoim dorobku zawodowym początkowo był związany z rynkiem medialnym, gdzie zajmował się formatowaniem 14 stacji radiowych, m.in. w ramach grupy 4Media. Od roku 2006 zaangażowany w branżę finansową i energetyczną, w której do dzisiaj zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i marketingiem. Przez ponad 6 lata tworzył zespoły sprzedażowe oraz nimi zarządzał w spółkach o profilu działalności FSM oraz Forex. Ukończył prestiżową akademię Brian Tracy International, gdzie pogłębił wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji.

Przez ostatnie lata reprezentował podmioty prowadzące działalność na rynku FOREX dla których tworzył unikalne systemy CRM łączące zarządzanie czasem agentów z systemem prowizyjnym rozliczającym zarobki. W kolejnych latach wprowadzał i promował na rynku niemieckim działalność tych podmiotów w ramach podjętych przez nie planów rozwojowych. Obecnie pełni m.in. funkcje Prezesa Zarządu w spółce PHGF będącej właścicielem licencji Brokerskiej w Bułgarii z prawem do działania na terenie całej Unii Europejskiej w zakresie wszelkich instrumentów finansowych. Broker posiada unikalne rozwiązania na rynku FOREX.

Pan Grzegorz Figurski jest zaangażowany w działalność negocjacyjną w sektorze obrotu i dystrybucji energii poprzez giełdową spółkę G-Energy S.A. w której był Prezesem Zarządu od lutego – lipca 2014 roku. Pomysłodawca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie dystrybucji energii oraz ograniczenia zużycia energii w jednostkach samorządu terytorialnego i obiektach komercyjnych i handlowych.

Pan Grzegorz Figurski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej. Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż Spółka podmiotach kapitałowych jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Pan Grzegorz Figurski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki informuje również, że oprócz treści uchwał podjętych w dniu 21 lipca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STARHEDGE S.A., z dniem 21 lipca 2014 roku w siedzibie Spółki znajduje się do wglądu dla akcjonariuszy Spółki zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki STARHEDGE S.A. (dawniej Global Energy S.A.) w roku 2013”.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-22Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 21 lipca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »