HERKULES (HRS): Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej pod nazwą Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: HRI) o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HRI ("Konsorcjum”) aneksu nr 2 do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” ("Umowa”) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”).

Reklama

Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące zmiany do Umowy:

a) zmieniony został zakres realizacji poszczególnych Etapów ilościowych, Etapów Szczegółowych oraz Kamieni Milowych, w tym wprowadzono podział Kamieni Milowych na Fazy realizacji;

b) zmianie uległa treść Subklauzuli 4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu w ten sposób, że Konsorcjum w odpowiednim czasie przy czym nie później niż do 31.08.2022 r., powinno wnieść w formie pozwalającej uznać je za kompletne w rozumieniu Praw, wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania i wypełnić lub zgłosić inne żądania i poczynić uzgodnienia potrzebne do uzyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie realizacji Robót, co wymaga uwzględnienia czasu na uzyskanie zgód, gdy są wymagane, jak również czasu prowadzenia postępowań administracyjnych;

c) zmianie uległa konstrukcja kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji Kamieni Milowych w ten sposób, że:

- przypadku gdy Kamień Milowy nie jest podzielony na Fazy za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku gdy Kamień Milowy jest podzielony na Fazy:

 za niezrealizowanie Fazy I w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych tą Fazą I, za każdy dzień zwłoki aż do dnia upływu terminu na ukończenie Fazy II;

 za niezrealizowanie Fazy II w terminie, wysokość kary umownej wynosić będzie 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu na ukończenie Fazy II, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej dla Fazy I i Fazy II Kamienia Milowego, którego dotyczy zwłoka nie przekroczy wartości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki liczony od wymaganego terminu na ukończenie Fazy II do czasu ukończenia Robót w ramach ww. Kamienia Milowego.

d) została poprawiona oczywista pomyłka pisarska w kwocie podatku w zryczałtowanym wynagrodzeniu wykonawcy, tj. z błędnej kwoty 521.625.880,00 zł do na prawidłową kwotę 521.652.880 zł;

e) Strony oświadczyły, że na dzień zawarcia aneksu nie wystąpiły przesłanki dające powód do wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniem zgodnie z Subklauzulą 8.7. Warunków Kontraktu.

Jednocześnie w związku dokonaniem modyfikacji zakresów Kamieni Milowych oraz Etapów przyjęty został nowy, zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

W pozostałym zakresie terminy realizacji Umowy, w tym końcowy termin realizacji prac, zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2019-10-16Tadeusz OrlikProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »