Reklama

EUROTEL (ETL): Informacja o podpisaniu Umowy dzierżawy terminali sprzedaży doładowań elektronicznych.

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje że:

w dniu dzisiejszym została podpisana umowa dzierżawy z dnia 3 lipca 2012 roku, pomiędzy Eurotel S.A. a Bankomat 24/ Euronet Sp. z o.o.. (EURONET) z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, na mocy której zostały przeniesione na EURONET prawa i obowiązki z umowy sprzedaży doładowań elektronicznych z 308 Punktów Sprzedaży EJD, w których zainstalowane są terminale elektroniczne doładowujące konta telefonów komórkowych.

EUROTEL oświadcza, iż zgodnie z każdą z umów sprzedaży EJD podpisanych z Detalistami przeniesienie praw i obowiązków na EURONET będzie skuteczne i nastąpi na mocy jednostronnego oświadczenia woli EUROTEL (Oświadczenia o Przeniesieniu), złożonego Detalistom przez EUROTEL.

Na mocy Umowy dzierżawy i na warunkach w niej opisanych, EUROTEL oddaje EURONET Sieć Sprzedaży EJD do odpłatnego korzystania, zezwalając EURONET na zarządzanie Siecią Sprzedaży EJD w okresie jej trwania. Strony potwierdzają, iż w okresie obowiązywania Umowy EURONET będzie uprawniony według własnej decyzji do rozwiązywania umów z poszczególnymi Detalistami oraz dokonywania ich zmian.

EUROTEL zobowiązuje się wydać EURONET indosowane weksle oraz deklaracje wekslowe, stanowiące zabezpieczenie wykonania poszczególnych umów sprzedaży EJD z chwilą dokonania rozliczenia z poszczególnym Detalistą.

Strony dokonają protokolarnego przejęcia Sieci Sprzedaży EJD. W protokole, o którym mowa powyżej, Strony ustalą ostateczną listę Detalistów, których umowy zostały przejęte przez EURONET. Dla potrzeb sporządzenia takiej listy Strony wezmą pod uwagę stan Dokumentacji w odniesieniu do danego Detalisty.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2016 r. Po tym okresie o ile do 30 września 2016 roku żadna ze Stron nie złoży na piśmie oświadczenia o zamiarze zakończenia współpracy z datą 31.12.2016r., niniejsza Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy na czas nieokreślony, każda ze Stron będzie uprawniona do jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy zostaje zawieszona realizacja Umowy o Współpracy z dnia 1 kwietnia 2007 r. między EUROTEL a EURONET.

EURONET zobowiązany będzie do Zwrotnego Przeniesienia Umów na EUROTEL w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w jakimkolwiek trybie (innym niż rozwiązanie z winy EUROTEL).

Tytułem wynagrodzenia za realizację niniejszej Umowy, w tym przeniesienia na EURONET umów z Detalistami oraz korzystania z Sieci Sprzedaży EJD złożonej z przejętych od EUROTEL Punktów Sprzedaży przez cały okres współpracy EURONET zobowiązuje się do comiesięcznej zapłaty na rzecz EUROTEL opłaty wyliczanej wg określonego między stronami wzoru.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie należne na rzecz EUROTEL w każdym miesiącu obowiązywania niniejszej Umowy, a zapłata Wynagrodzenia EUROTEL będzie dokonywana na podstawie wystawianych przez EUROTEL comiesięcznie faktur (przygotowywanych w oparciu o raport przesłany przez EURONET).

Dokonanie zmiany podmiotu obsługującego sieć terminali poprawi ustabilizowanie jej wielkości , przy zachowaniu części profitów związanych z jej działalnością. Zwolniona zostanie również pewna część środków obrotowych zaangażowanych dotychczas w ten projekt. Bezpośrednia współpraca z operatorem umożliwi również zaoferowanie dodatkowych wartości Detalistom.

Kryterium powiązań : brak.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »