Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem - raport 27

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 09 sierpnia 2018r. umów z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu "Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Przedmiotem umów jest zakup usług instalacji i serwisu na obszarze województw: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej "OSE”), na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez Zamawiającego.

Reklama

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 44 093 499,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) w tym:

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie łódzkim (szacowane 1218 lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto: 10 488 711,00 zł(słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset jedenaście złotych 00/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie podlaskim (szacowane 615 lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto : 5 292 669,00 zł(słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie świętokrzyskim (szacowane 749 lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto : 6 446 584,00 zł(słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie warmińsko - mazurskim (szacowane 793 lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto : 6 825 624,00 zł(słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie wielkopolskim (szacowane 1745 lokalizacji). Maksymalna wartość umowy brutto: 15 039 911,00 zł (słownie: Piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 00/100).

Wskazane powyżej kwoty wynagrodzenia stanowią maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego w związku z realizacją umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień szczegółowych określane będzie na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik do Umowy.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2019 r.

WASKO S.A. będzie świadczyć usługi serwisowe i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.12.2022 r.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- za niedotrzymanie Czasu Usunięcia Awarii - w wysokości 1/8 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdą Godzinę Roboczą przekroczenia Czasu Usunięcia Awarii w danej Lokalizacji, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli Czas Usunięcia Awarii zostanie przekroczony o nie więcej niż 25% tego czasu;

- za niedotrzymanie terminu Wizyty Serwisowej - w wysokości 1/2 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdy Dzień Roboczy opóźnienia, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin wykonania Wizyty Serwisowej zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze;

- za niedotrzymanie terminu Instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną Instalację, w tym za Niestandardowe Prace Instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy Dzień Roboczy opóźnienia; przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin Instalacji zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.

Podpisanie umów jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 27.07.2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-09Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2018-08-09Rafał StefanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »