Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 05 kwietnia 2019r. umowy z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu "Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – województwo kujawsko-pomorskie”.

Reklama

Umowa dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakres prac obejmuje w szczególności: usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach, w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej "OSE”) oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Wartość zawartej umowy wynosi 9 289 567,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2020r.

WASKO S.A. będzie świadczyć w szkołach usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii powodujących przerwy lub obniżenie parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.10.2023r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii - w wysokości 1/8 opłaty za Serwis danej lokalizacji za każdą godzinę roboczą przekroczenia czasu usunięcia awarii w danej lokalizacji,

- za niedotrzymanie terminu wizyty serwisowej - w wysokości 1/2 ryczałtu za serwis danej lokalizacji za każdy dzień roboczy opóźnienia,

- za niedotrzymanie terminu wizyty instalacyjnej - w wysokości 1/2 należności za daną instalację za każdy dzień roboczy opóźnienia

- za niedotrzymanie terminu instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną instalację, w tym za niestandardowe prace instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy dzień roboczy opóźnienia; za niedotrzymanie terminu sporządzenia koncepcji – w wysokości 1/4 należności ryczałtu za dane sporządzenie koncepcji, za każdy dzień roboczy opóźnienia;

- za bezpodstawne nie przyjęcie do realizacji zamówienia szczegółowego - w wysokości 1/2 należności za wartość danego zamówienia szczegółowego.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.

Zapłata lub dochodzenie kar umownych przez Stronę Umowy od drugiej Strony nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 22.03.2019r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-05Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2019-04-05Rafał StefanowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »