Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem - raport 3

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego 2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. spółką zawiązaną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze (Zamawiający).

Reklama

Przedmiotem umowy jest Dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Poznań Wronki oraz Słonice Szczecin Dąbie w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 21.12.2018 r. numer 90/107/0381/18/Z/I (postępowanie PLK 9090/IRZR2/23201/08329/17/P) na realizację zamówienia, pn. "Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Poznań Główny – Wronki (LCS Poznań Główny III)” W RAMACH PROJEKTU CEF "PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 na odcinku POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

- dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

- dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,

- dostawę i uruchomienie Systemu Audio,

- wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 21.302.138,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100) tj. 26.201.629,74 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.12.2020.

WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

- w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) - 0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki Emitenta;

- jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni - 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10% wynagrodzenia netto;

-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-13Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2020-02-13Michał MentalCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »