Reklama

WASKO (WAS): Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem - raport 4

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego 2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze (Zamawiający).

Reklama

Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Wronki Słonice w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 27.01.2020 r. numer 90/107/0001/20/Z/I (postępowanie PLK numer 9090/IRZR3/12422/03334/19/P), pn. Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki–Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Poznaniu) oraz od km 81,877 do km 128,680 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Stargardzie) realizowanego w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki–Słonice”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

- dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

- dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,

- dostawę i uruchomienie Systemu Audio,

- wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 13.378.570,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) tj. 16.455.641,10 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.03.2023 r.

WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

- w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) - 0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki Emitenta;

- jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni - 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10% wynagrodzenia netto;

-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-13Tomasz MacalikCzłonek Zarządu
2020-02-13Michał MentalCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »